Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā sakarā ar mācībām vispārējās izglītības iestādē:

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī, ja esat pilngadīga persona un 150 eiro mēnesī nepilngadīgai personai);
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
  • izglītības iestādes apliecinājums vai izziņa par mācībām, kurā norādīts paredzamais mācību ilgums;
  • nepilngadīgajam ārzemniekam jāiesniedz notariāli apliecināts vai pārvaldes vai pārstāvniecībās amatpersonas klātbūtnē parakstīts dokuments, kurā norādīta persona, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgo audzēkni viņa uzturēšanās laikā Latvijas Republikā.