Mēnešalga:
675 eiro - 996 eiro atkarībā no piešķirtas kategorijas
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Izsludinām konkursu uz vakanto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3. posms)” Projekta eksperta patvēruma procedūras jautājumos (četras amata vakances uz pusgadu)

Prasības pretendentam:

 • Vidējā, vēlama akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Vēlama pieredze valsts pārvaldes darbā, vai darbā, kas saistīts ar pasākumu koordinēšanu.
 • Profesionālās zināšanas un prasmes darbā ar tiesību aktiem, zināšanas lietvedībā un prasmes analizēt liela apjoma informāciju.
 • Izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem, regulāra zināšanu un prasmju pilnveidošana, progresīvu metožu apgūšana, lai kvalitatīvi veiktu amata pienākumus.  
 • Valsts valodas pārzināšana augstākajā līmenī.
 • Nepieciešamas vismaz divu svešvalodu zināšanas (obligātas angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī), krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Labas prasmes darbā ar MS Office Excel, Word, PowerPoint.

Galvenie amata pienākumi:

 • Projekta tulkošanas koordinēšana:
 • rakstveida un mutisku tulkojumu koordinēšana; saziņas nodrošināšana sākotnējās konsultācijās; tulkošanas nodrošināšana personīgo pārrunu laikā; saziņas nodrošināšana patvēruma meklētājiem citos gadījumos;
 • piedalīšanās iepirkumos par tulkošanas pakalpojumiem dokumentu izstrādē;
 • noslēgto tulkošanas pakalpojumu līgumu izpildes uzraudzīšana, pakalpojumu rēķinu pārbaude; 
 • dokumentu aprites nodrošināšana;
 • intervijas ar patvēruma meklētājiem organizēšana;
 • informācijas apkopošana par saņemtajiem tulkošanas pakalpojumiem.
   
 • Patvēruma procedūras nodrošināšana:
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamos tiesību aktu pārzināšana, piemērojot to normas, veicot amata pienākumus;
 • patvēruma procedūras ietvaros noteikto termiņu ievērošanas kontrole, informācijas par patvēruma procedūrā esošo personu statusu un nepieciešamajām darbībām apkopošana; 
 • informācijas apkopošana un aktualizēšana, kas nepieciešama patvēruma procedūras norises nodrošināšanai;
 • patvēruma jomā iesaistītās institūcijas konsultēšana par patvēruma procedūrā esošo personu statusu; 
 • dokumentu aprites sagatavošana un nodrošināšana  starp patvēruma procedūrā iesaistītajām institūcijām;
 • pasākumuu veikšana, lai patvēruma meklētājiem nodrošinātu juridiskās palīdzības saņemšanu patvēruma procedūras ietvaros;
 • tehniskā un informatīvā atbalsta sniegšana Nodaļas darbiniekiem patvēruma procedūras jautājumos;
 • Projekta progresa pārskatam nepieciešamā informācijas sagatavošana;
 • informācijas par patvēruma meklētājiem iekļaušana un aktualizēšana informācijas sistēmās;
 • dalība Projekta darbinieku sanāksmēs.

Pārvalde piedāvā:

Darba izpildes vietu - Patvēruma lietu nodaļā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-3 – Pārvaldes ēkā un PMIC “Mucenieki”.

Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika (1 mēnesis).

Darba līgumu - uz noteiktu laiku, pusgadu.

Mēnešalgu:

* ja ir 1.kategorija - 675 eiro
* ja ir 2.kategorija - 835 eiro
* ja ir 3.kategorija - 996 eiro.

Darbiniekam piešķiramā kategorija tiek noteikta, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā.

Pieteikuma vēstules un CV lūgums sūtīt uz epastu: Krista.Kalnina@pmlp.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš - pēc iespējas ātrāk!

Pretendentiem jāpiesakās līdz