Ārzemniekam, kurš likumīgi uzturas Latvijas Republikā un kuram nepieciešams uzturēties valstī ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, uzturēšanās termiņu pagarina, izsniedzot jaunu D kategorijas vīzu, ja viņš Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka jaunas vīzas saņemšana:

  • atbilst starptautiskajām tiesību normām vai Latvijas valsts interesēm;
  • pamatota ar nepārvaramas varas apstākļiem vai humāniem apsvērumiem;
  • saistīta ar būtiskiem personīgiem iemesliem vai nodarbinātību.

D vīzu var izsniegt arī šādām personu grupām:

  • pētniekam, kam ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja saistībā ar pētniecību izsniegta citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kas plāno uzturēties Latvijas Republikā pētniecības darba veikšanai vairāk nekā 180 dienas, un viņa ģimenes loceklim;
  • ārzemniekam, kurš ieceļo sakarā ar Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes un ārvalsts izglītības iestādes audzēkņu vai studentu apmaiņu;
  • ārzemniekam, kurš ieceļo Latvijas Republikā kā brīvprātīgais;
  • ārzemniekam, kurš ieceļo Latvijas Republikā sezonas darba veikšanai.

Vīzas saņemšanai nepieciešams iesniegt arī šādus dokumentus.

Lēmums par vīzas izsniegšanu tiek pieņemts, izvērtējot esošo situāciju, ko apliecina iesniegtie dokumenti.

D vīzu var izsniegt uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Ja ārzemnieks pēc vīzas derīguma termiņa beigām vēlas turpināt uzturēties Latvijas Republikā, viņš ir tiesīgs, neizceļojot no Latvijas Republikas, D vīzas derīguma termiņa laikā pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju.

D vīzas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus ārzemnieks iesniedz ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms iepriekšējās vīzas derīguma termiņa beigām, nosūtot tos pa pastu vai ar kurjerpastu uz Pārvaldes Migrācijas nodaļu (Čiekurkalna 1.līnijā 1, k.3, Rīgā, LV-1026) vai uz jebkuru teritoriālo nodaļu ārpus Rīgas

D vīzas pieprasījuma maksimālais izskatīšanas termiņš ir 15 dienas.

Ja ārzemnieks Latvijas Republikā uzturējies ar D vīzu, pēc tās derīguma termiņa beigām viņš, neizbraucot no Latvijas Republikas vai citas Šengenas līguma dalībvalsts teritorijas, nav tiesīgs saņemt vīzu vai turpināt uzturēties Latvijas Republikā saskaņā tiesību aktos noteikto kārtību par ieceļošanu un uzturēšanos bez vīzas.