• Anketa Trešo valstu pilsoņiem 
 • pilsonības vai mītnes zemes, ja esat tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
 • Latvijā atzīts derīgs ceļošanas dokuments - pase;
 • dokuments, kas apliecina latvisko vai lībisko izcelsmi
 • fotogrāfija (35x45mm).
 • rakstisks apliecinājums par Latvijā paredzamo dzīvesvietu;
 • rakstisks apliecinājums par iztikas līdzekļiem Latvijā:
  •  pieaugušajiem - EUR 7440
  • bērniem līdz 18 gadiem - EUR 2232
 • KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS UN BALTKRIEVIJAS PILSOŅIEM - pieteikumam jāpievieno anketa un tajā norādītie dokumenti: 

 

 

 • Sagatavošanas laiks
  30 dienu laikā- 100.00 EUR
  10 darba dienu laikā - 200.00 EUR 
  5 darba dienu laikā- 400.00 EUR
 • Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas nr. 90000050138
  Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
  Konts: LV37TREL1060140918500
  Maksājuma mērķis: ''MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikts valsts nodevas nomaksa, TUA pieprasīšana.