• Anketa Trešo valstu pilsoņiem 
  • pilsonības vai mītnes zemes, ja esat tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
  • Latvijā atzīts derīgs ceļošanas dokuments - pase;
  • dokuments, kas apliecina latvisko vai lībisko izcelsmi
  • fotogrāfija (35x45mm).
  • rakstisks apliecinājums par Latvijā paredzamo dzīvesvietu;
  • rakstisks apliecinājums par iztikas līdzekļiem Latvijā:
    •  pieaugušajiem - EUR 6000 
    • bērniem līdz 18 gadiem - EUR 1800