Equal

Starptautiskā Migrācijas organizācija

Starptautiskā Migrācijas organizācija (SMO) ir starpvalstu valdību struktūra, kas ietver vairāk nekā 140 dalībvalstis un novērotājvalstis un apmēram 200 birojus visā pasaulē. Baltijas valstu SMO biroju darbība tiek koordinēta SMO Baltijas un Ziemeļvalstu reģionālajā birojā Helsinkos. SMO, kas nodibināta 1951. gadā, seko principam, ka humāna un sakārtota migrācija sniedz priekšrocības migrantiem un sabiedrībai. Kā vadošā starptautiskā organizācija migrācijas jautājumos SMO sadarbībā ar tās partneriem darbojas starptautiskajā sabiedrībā, lai sniegtu palīdzību migrācijas procesu tehniskās pārraudzības pieaugošajās problēmās, veicinātu sabiedrības izpratni par migrāciju, ar migrācijas palīdzību veicinātu sociālo un ekonomisko uzplaukumu, aizstāvētu migrantu cilvēcisko cieņu un labklājību. SMO darbojas septiņās pakalpojumu jomās.

  • palīdzība migrantiem atgriešanās procesā;
  • cilvēku tirdzniecības apkarošana;
  • veselība saistībā ar migrāciju;
  • pārvietošanās;
  • informācijas kampaņas;
  • darba migrācija;
  • tehniskā sadarbība migrācijas jautājumos.

Cilvēku tirdzniecības novēršana iespējams ir plašākā aktivitāšu joma cilvēku tirdzniecības apkarošanā. SMO uzsāka darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā Baltijas valstīs 2000. gadā.

Runājot par patvēruma jautājumiem, SMO darbību varētu raksturot kā operāciju uz vietas (field mission/operations) darbiniekus, kas palīdz patvēruma meklētājiem un bēgļiem konkrētā migrācijas procesā. Piemēram, SMO ir vairākas tā sauktās brīvprātīgas atpakaļ atgriešanas programmas (voluntary return assistance programs), kad tiek apmaksāts mājupceļš tiem patvēruma meklētājiem, kuri saņēmuši noraidījumu.

EQUAL projekta „Soli pa solim" ietvaros SMO atbild par sabiedrību izglītojošu un informatīvu aktivitāšu īstenošanu par patvēruma jautājumiem un kultūras atšķirībām.

Kontaktpersona:
Vineta Polatside
Tel: 67503627
E-pasts: vineta@iom.undp.riga.lv

http://www.darbaz.lt/lv/