Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

ŠENGENAS KONVENCIJAS FINANŠU PROGRAMMA

img48728.jpgProjekta nosaukums: „Valodu apmācība Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem”.

Projekta īstenošanas laiks: 2005.gada jūnijs – 2007.gada 30.septembrim.

Projekta mērķi: Paaugstināt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku kompetenci un profesionalitāti, organizējot valodu apmācības kursus, kuru apguve sekmētu migrācijas dienesta darbības uzlabošanu un pilnveidošanu un garantētu efektīvu Šengenas acquis īstenošanu.

Projekta apakšmērķi: veikt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku svešvalodu (angļu un franču valodas) apmācību, kā rezultātā tiks uzlabota un pilnveidota migrācijas procesa kontrole, sadarbība ar Eiropas Savienības un citu valstu migrācijas dienestiem, likumdošanas saskaņošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, spēja nodrošināt efektīvu, kvalitatīvu un savlaicīgu konsultāciju procedūru ar citām Šengenas līguma dalībvalstīm. 

Veicamie pasākumi:

  • franču valodas apmācība PMLP darbiniekiem Latvijā un Francijā;
  • Angļu valodas apmācība PMLP darbiniekiem Latvijā un Apvienotajā Ziemeļīrijas un Lielbritānijas Karalistē;
  • Angļu valodas apmācība PMLP teritoriālo nodaļu darbiniekiem Latvijā.

Projekta rezultāti:

  • labāka saskarsme ar trešo valstu pilsoņiem, kuri vēlas saņemt vīzu vai uzturēšanās atļauju;
  • Šengenas acquis labāka izpratne, kas palīdzēs PMLP izstrādāt iltermiņa stratēģijas un programmas, lai veiksmīgi ieviestu Šengenas acquis, īpaši attiecībā uz vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu;
  • paaugstināta PMLP administratīvā kapacitāte.

Kontakpersona:Sanita Siljāne 
Projektu vadības un attīstības departamenta vadītāja, 
tel: 67219231, mob.: 29121456 
fakss: 67829746 
e-pasts: sanita.siljane@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities