Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu pasi vai personas apliecību, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iepriekšējā pase vai personas apliecība, ja tāda ir bijusi;
  • dzimšanas apliecība, ja personu apliecinošu dokumentu saņem pirmo reizi;

(ārvalstīs izsniegts personu apliecinošs dokuments, ja tāds ir personas rīcībā)

Ja personas rīcībā nav derīgas pases vai personas apliecības, dokumenti jāiesniedz 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

!!! Ja Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, personu apliecinošu dokumentu saņem pirmo reizi, viņa identitāti, iesniedzot dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, apliecina viņa likumiskais pārstāvis vai kāds no viņa pilngadīgiem radiniekiem.

Lai saņemtu pasi vai personas apliecību sakarā ar to, ka iepriekšējais personu apliecinošais dokuments kļuvis lietošanai nederīgs vai persona vēlas nomainīt vecā parauga pasi pret jauno pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apmaināmā pase vai personas apliecība;
  • dokuments, kas apliecina personu apliecinošajā dokumentā ierakstīto ziņu izmaiņas, ja tādas ir.

Dokumenti jāiesniedz 30 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās.

Lai saņemtu pasi vai personas apliecību sakarā ar tās nozaudēšanu, nozagšanu vai iznīcināšanu, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • paskaidrojums par dokumenta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem;
  • policijas iestādes atbilde uz personas iesniegto ziņojumu, ja personu apliecinošais dokuments ir nozagts.

Dokumenti jāiesniedz 30 dienu laikā pēc šī fakta konstatēšanas.

Ja pases vai personas apliecības saņemšana saistīta ar personvārda maiņu vai izmaiņām iepriekšējā dokumenta ierakstos, papildus jāuzrāda normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kas apliecina minētās izmaiņas.

Ja saistībā ar pases vai personas apliecības izsniegšanu konstatēta Iedzīvotāju reģistrā esošo ziņu neatbilstība personas sniegtajām ziņām, persona uzrāda normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas apliecina šīs ziņas.

!!! Noformējot iesniegumu jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai, jāuzrāda vai jāiesniedz iepriekšējais personu apliecinošais dokuments. Ja dokuments nav derīgs (beidzies derīguma termiņš, mainīts vārds vai uzvārds u.tml.), dokuments nodaļā būs jānodod.

Saņemot jaunu personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iepriekšējais tāda paša veida dokuments (vienalga - derīgs vai nederīgs) vai iepriekšējais cita veida dokuments, ja tas kļuvis lietošanai nederīgs.

!!! Gan bērnu, gan pieaugušo fotografēšana notiek nodaļās uz vietas un bez papildus maksas.Ja pasi vai personas apliecību noformē bērnam, tad vecākiem pašiem jāizvērtē, vai viņu bērns spēs patstāvīgi sēdēt un būs ar mieru fotografēties tam paredzētajā brīdī. Pretējā gadījumā jāiesniedz pasei paredzētas fotokartītes.

Ja nevēlaties, ka tiekat fotografēts nodaļā uz vietas, piesakot savu jauno personu apliecinošo dokumentu, varat iesniegt arī fotosalonā izgatavotu fotogrāfiju. Iekļaušanai pasē ir iespējams izmantot tikai tādas fotogrāfijas, kas izgatavotas profesionālos fotosalonos, un to apliecina attēla otrā pusē uzspiests darbnīcas zīmogs ar datumu. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, un tai jāatbilst citiem nosacījumiem, kas minēti Personu apliecinošo dokumentu noteikumos. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai

+371 67209400

    sarunas var tikt ierakstītas

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities