Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

VĪZAS UN DARBA ATĻAUJAS

Īstermiņa ieceļošana un uzturēšanās saistībā ar nodarbinātību

Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, ārzemniekam jāsaņem vīza vai termiņuzturēšanās atļauja un darba atļauja. Šis noteikums attiecas arī uz ārzemniekiem, kuriem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijas Republikā.

Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar regulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas pārsniedz 90 dienas pusgada laikā, ārzemniekam jāsaņem termiņuzturēšanās atļauja un darba atļauja.

Darba atļauja nav nepieciešama šādos gadījumos:

 • ja ārzemnieks ierodas uz viesizrādēm (vieskoncertiem) kā izpildītājs (mūziķis, dziedātājs, dejotājs, aktieris, cirka mākslinieks u.c.), autors (komponists, horeogrāfs, režisors, scenogrāfs u.c.), izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistīts administratīvais vai tehniskais darbinieks un paredzētais uzturēšanās ilgums nepārsniedz 14 dienas;
 • ja ārzemnieks ierodas pēc izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas, vai atsevišķa zinātnieka uzaicinājuma saistībā ar zinātniskiem pētījumiem vai piedalīšanos izglītības programmu īstenošanā un paredzētais uzturēšanās ilgums nepārsniedz 14 dienas.

Vīza ar darba atļauju:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz darba atļauju (bez darba devēja darba izsaukuma apstiprināšanas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē) atbilstoši vīzas derīguma termiņam (pieprasot vīzu, nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprināts ielūgums), šādām personām:

1.ārzemniekam, kurš ir:

 • akreditētas izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā, ja prakse vai stažēšanās saistīta ar darba tiesiskajām attiecībām;
 • konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei vai palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika;
 • kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis vai personālsabiedrības amatpersona, kam komercreģistrā reģistrētas pārstāvniecības tiesības;
 • ieguldījis komercsabiedrības pamatkapitālā ne mazāk par 600 000 latiem;
 • komercsabiedrības vienīgais dibinātājs un kurš tajā pildīs tādas amatpersonas pienākumus, kam komercreģistrā reģistrētas paraksta tiesības;

2. ārzemniekam, kuru paredzēts nodarbināt:

 • valsts zinātniskā iestādē par zinātnieku;
 • no valsts budžeta un pašvaldības finansētā kultūras iestādē par vadītāju, komponistu, mūziķi, dziedātāju, horeogrāfu, dejotāju, kino, teātra vai citu režisoru vai aktieri, cirka mākslinieku vai izrādes nodrošināšanā iesaistītu tehnisko darbinieku;
 • akreditētā izglītības iestādē par pedagogu;
 • akreditētā izglītības iestādē par pedagogu;
 • par vērtētāju, kurš novērtē, akreditē un uzrauga laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas;
 • par informācijas tehnoloģiju speciālistu, ja viņam ir atbilstoša augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā un pieredze vadošā amatā informācijas tehnoloģiju nozarē (pēdējos trīs gadus) un viņu paredzēts nodarbināt šādos amatos:
  • projektu direktors/Project Director (PD);
  • kvalitātes vadītājs/Quality Manager (QM);
  • vadošais projekta vadītājs/Lead Project Manager (PM2);
  • vadošais sistēmu arhitekts/Lead System Architect (SAR3);
  • vadošais sistēmu analītiķis/Lead System Analyst (SA3);
  • vadošais programmētājs/Lead Software Developer (P3);
  • vadošais informācijas tehnoloģiju risinājumu konsultants/Lead IT Solutions Consultant (ITC3);
  • vadošais uzņēmējdarbības konsultants/Lead Business Consultant (BC3).

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai

  +371 67209400

      sarunas var tikt ierakstītas

  Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

  Nodaļu atrašanās

  facilities