Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Dzīvesvietas deklarēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uz vietas dzīvesvietu ir tiesības deklarēt:

Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, kā arī personai, attiecībā uz kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par tiesiskā statusa noteikšanu vai uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē dzīvesvietu var deklarēt gan saņemot uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību, gan vēlāk mainot dzīvesvietu.

Lai deklarētu dzīvesvietu, personai ir tiesības vērsties jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur:
  1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība), personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;
  2. jāiesniedz dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa. Likumiskajam pārstāvim nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, ja attiecīgās ziņas ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;
  3. jāsamaksā valsts nodeva 4.27 euro apmērā, ja uz personu nav attiecināmi atvieglojumi no valsts nodevas. 
Valsts nodevas konts dzīvesvietas deklarēšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138,
Konta Nr. LV53TREL1060140918600
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
 
Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā, valsts nodeva ir jāiemaksā attiecīgās pašvaldības kontā.
Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities