Statuss:
Īstenošanā
ES
logo

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDA 2014.-2020. GADA PROGRAMMAS

PROJEKTS NR. PMLP/IDF/2019/4

NACIONĀLĀS VĪZU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (NVIS) LIETOŠANA UN ATTĪSTĪŠANA (2.POSMS) 

Projekta mērķis: Uzlabot vīzu apstrādes procesā izmantoto informācijas tehnoloģiju darbības kvalitāti un sistēmas lietotājiem nodrošināt atbilstošu darba vidi un nepieciešamās mācības un konsultācijas par aktuāliem ES vīzu pieteikuma apstrādes procedūras jautājumiem. 

Projekta īstenošanas periods:

10.10.2019. – 31.12.2021.

Projektu īsteno: LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Sadarbības partneris: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Projekta budžets:

Kopējais budžets – 341 778
(Fonda līdzfinansējums – 290 939, valsts budžeta līdzfinansējums – 50 839)

Projektā plānotie pasākumi:

  • Nacionālās vīzu informācijas sistēmas programmatūras uzlabojumu īstenošana, kas nodrošinās datu apmaiņu ar Ieceļošanas un izceļošanas informācijas sistēmu (IIS), kā arī informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana, kas nodrošinās informācijas sistēmas lietotāju darbību analīzi un izvērtējumu, lai mazinātu korupcijas riskus vīzu izsniegšanas procesā;
  • Apmācīti ĀM, PMLP un VRS darbinieki par darbu ar NVIS;
  • Kursi PMLP un IC darbiniekiem par IS administrēšanas un/vai attīstības jautājumiem.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • Nodrošināta sadarbspēja starp NVIS un IIS;
  • Mazināti korupcijas riski vīzu izsniegšanas procesā;
  • Nodrošināts kvalificēts un zinošs NVIS personāls.

Kontaktpersona:

Jānis Reiniks

Projekta vadītājs/konsultants

Tel. +371 67219426

E-pasts: janis.reiniks@pmlp.gov.lv