Statuss:
Noslēdzies
ES
logo

NACIONĀLĀS VĪZU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (NVIS) LIETOŠANA UN ATTĪSTĪŠANA (1.POSMS)”

PROJEKTS NR. PMLP/IDF/2015/2

Projekta mērķis:

Uzlabot vīzu apstrādes procesā izmantoto informācijas tehnoloģiju darbības kvalitāti un sistēmas lietotājiem nodrošināt atbilstošu darba vidi un nepieciešamās mācības par aktuāliem ES vīzu izsniegšanas procedūras jautājumiem.

Projekts tiek ieviests: 04.04.2016. – 30.06.2019.

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.

Finansējums1 740 283 EUR

(Fonda finansējums: 1 305 212 EUR; Valsts budžets: 435 071 EUR)

Projekta pasākumi:

  • Vīzu pieteikumu apstrādes procesa informācijas tehnoloģiju pilnveidošana:

              - NVIS programmatūras attīstība un pilnveidošana;

              - jaunas Ielūgumu reģistra informācijas sistēmas izveide Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS IEL) ietvaros.

  • Vīzu pieteikumu apstrādes darbavietu aprīkošana ar jaunu un modernu tehnisko aprīkojumu;
  • Programmatūras licenču iegāde (SAP Business Objects BI) un lietotāju apmācība;
  • NVIS lietotāju apmācību un konsultāciju centra izveide.

Veikto pasākumu rezultātā tiks pilnveidots vīzu pieteikumu apstrādes process un uzlabota NVIS pieejamo datu kvalitāte. NVIS lietotājiem tiks nodrošināts tehniskais un konsultatīvais atbalsts NVIS darbības jautājumos.

 Projekta īstenošanas rezultāti.

 

Kontaktpersona:

Vilmārs Mangalis

Projekta vadītājs
E-pasts: vilmārs.mangalis@pmlp.gov.lv
Tel. +371 67229788

 

Informācija aktualizēta uz 25.01.2019.