Statuss:
Īstenošanā
logo ansamblis

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027.gada programmas projekts Nr.PMLP/PMIF/2023/1 "Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)”

Projekta mērķis:

Attīstīt un pilnveidot valsts pārvaldes digitālās saziņas vidi uzturēšanas atļauju jomā, sniedzot klientam attālinātā pakalpojuma ciklu, sākot no ērtas pakalpojuma pieteikšanas līdz lēmuma saņemšanai, tādejādi veicinot sadarbību ar trešajām valstīm un pastiprinot svarīgākos migrācijas pārvaldības aspektus Eiropas Savienības migrācijas politikas interešu jomās.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • izstrādāt un ieviest e-pakalpojumu uzturēšanās atļauju jomā, klientam nodrošinot attālinātā pakalpojuma pilnu ciklu, sākot no ērtas pakalpojuma pieteikšanas, līdz lēmuma saņemšanai;
  • sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, pielāgot informācijas sistēmu infrastruktūru jaunā e-pakalpojuma vajadzībām;
  • turpināt dokumentu  digitalizācijas procesu attīstību, veicinot pāreju uz digitālu dokumentu apriti iestādē, kas veicina ātrāku personas iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu;
  • nodrošināt informatīvā tālruņa darbību, klientiem radot iespēju saņemt informāciju par ieceļošanas un uzturēšanās jautājumiem Latvijā.

Projekta uzsākšanas laiks:               01/01/2023
Projekta pabeigšanas laiks:              30/04/2027
Projekta ilgums (mēneši):                 52 mēneši

Kopējais finansējums:                      2 969 379 EUR
Fonda finansējums:                          2 227 034 EUR
Valsts budžeta
finansējums:                                      742 345 EUR

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC).

Kontaktpersonas:

PMLP:
Dace Balode
Projekta vadītāja
Tel.  + 371 67829744
E-pasts: dace.balode@pmlp.gov.lv

IeM IC:
Mihails Medvedevs
IeM IC  Datu bāzu administrēšanas
nodaļas vadītājs
Tel. +371 67219345
E-pasts: mihails.medvedevs@ic.iem.gov.lv

zvanu-centra-progress_06.2024

No 2024.gada marta līdz maijam par migrācijas jautājumiem kopā apkalpoti 7572 klientu zvani, kas ir 97% no visiem ienākošajiem zvaniem. Visbiežāk klienti interesējas par dažādiem ar uzturēšanās atļaujām saistītiem jautājumiem, kas šajā laika periodā, sastāda 34% no visiem saņemtajiem zvaniem. Citi biežāk uzdotie jautājumi ir par vīzām, ielūgumiem un dažādiem migrācijas jomas tematiem.

Projekta ietvaros tiek nodrošināts informatīvā tālruņa pakalpojums, lai sniegtu konsultācijas par migrāciju un uzturēšanos Latvijā. Informatīvais tālrunis tiek apkalpots no 2023.gada oktobra un līdz šim kopā atbildēti 10 735 zvani. Detalizētu apskatu par zvanu centra darbību skatīt šeit.

Publicēts: 28.12.2023.

PMLP/PMIF/2023/1

Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)

Pasākums: E-pakalpojuma izstrāde un ieviešana

Pasākuma mērķis ir izstrādāt un ieviest e-pakalpojumu uzturēšanās atļauju jomā. Ar ārpakalpojuma sniedzēju palīdzību veikta iepirkuma nolikuma un darba uzdevuma izstrāde e-pakalpojuma programmatūras izstrādei. Norit darbs pie metu konkursa izsludināšanas. Šobrīd publicēts paziņojums par apspriedi.

Pasākums: Informatīvā atbalsta sniegšana par migrācijas jautājumiem (zvanu centrs)

Tiek nodrošināts informatīvā tālruņa pakalpojums, kur cilvēkiem tiek sniegtas konsultācijas migrācijas jautājumos. Laika periodā no 25.oktobra līdz 30.novembrim par ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā atbildēti 2934, savukārt par citiem jautājumiem atbildēti 3345 zvani.

Pasākums: Personu lietu digitalizēšana

Elektronisko pakalpojumu pilnveidošanas nolūkos, tiek turpināts darbs pie dokumentu digitalizācijas. Pasākuma ietvaros tiek veikta migrācijas lietu un, ja nepieciešams, arī patvēruma lietu, dokumentu digitalizēšana. Projekta īstenošanas laikā  digitalizētas 15 227 personu lietas.

capture1.png

Paralēli projekta pasākumiem, tiek īstenotas arī publicitātes aktivitātes, veidojot publikācijas gan Pārvaldes mājas lapās, gan sociālajos tīklos, kā arī noslēgts līgums par dažādu informatīvo materiālu izstrādi.

Detalizētu apskatu par par projekta 2023. gadā paveikto skatīt šeit.