logo vizuālis

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada programmas projekts Nr.PMLP/PMIF/2023/1“Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)”

Projekta mērķis:

Attīstīt un pilnveidot valsts pārvaldes digitālās saziņas vidi uzturēšanas atļauju jomā, sniedzot klientam attālinātā pakalpojuma ciklu, sākot no ērtas pakalpojuma pieteikšanas līdz lēmuma saņemšanai, tādejādi veicinot sadarbību ar trešajām valstīm un pastiprinot svarīgākos migrācijas pārvaldības aspektus Eiropas Savienības migrācijas politikas interešu jomās.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • izstrādāt un ieviest e-pakalpojumu uzturēšanās atļauju jomā, klientam nodrošinot attālinātā pakalpojuma pilnu ciklu, sākot no ērtas pakalpojuma pieteikšanas, līdz lēmuma saņemšanai;
  • sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, pielāgot informācijas sistēmu infrastruktūru jaunā e-pakalpojuma vajadzībām;
  • turpināt dokumentu  digitalizācijas procesu attīstību, veicinot pāreju uz digitālu dokumentu apriti iestādē, kas veicina ātrāku personas iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu;
  • nodrošināt informatīvā tālruņa darbību, klientiem radot iespēju saņemt informāciju par ieceļošanas un uzturēšanās jautājumiem Latvijā.

Projekta uzsākšanas laiks:               01/01/2023
Projekta pabeigšanas laiks:              30/04/2027
Projekta ilgums (mēneši):                 52 mēneši

Kopējais finansējums:                      2 969 379 EUR
Fonda finansējums:                          2 227 034 EUR
Valsts budžeta
finansējums:                                      742 345 EUR

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC).

Kontaktpersonas:

PMLP:
Dace Balode
Projekta vadītāja
Tel.  + 371 67829744
E-pasts: dace.balode@pmlp.gov.lv

IeM IC:
Mihails Medvedevs
IeM IC  Datu bāzu administrēšanas
nodaļas vadītājs
Tel. +371 67219345
E-pasts: mihails.medvedevs@ic.iem.gov.lv

Projekta ietvaros tiek nodrošināts informatīvā tālruņa pakalpojums, lai sniegtu konsultācijas par migrāciju un uzturēšanos Latvijā. Informatīvais tālrunis tiek apkalpots no 2023.gada oktobra un līdz šim kopā atbildēti 10 735 zvani. Detalizētu apskatu par zvanu centra darbību skatīt šeit.