Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS BĒGĻU FONDS

logo

„Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki””

Projekta īstenotāji:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2011.gada programmas 1.prioritāte  „Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem”  

1.2.1.aktivitāte „ Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki””

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2012. – 30.06.2013.

Projekta vispārējais mērķis: 
Paaugstināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartus.

Projekta specifiskais mērķis: 
Uzlabot patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” tehnisko stāvokli, sniegt praktisku palīdzību patvēruma meklētājiem un uzlabot patvēruma meklētāju personu datu apstrādi.

Projektā paredzēts:

  1. sniegt materiālo, psiholoģisko un medicīnisko palīdzību, patvēruma meklētājiem, kas uzturas PMIC „Mucenieki”;
  2. sniegt tulkošanas pakalpojumus patvēruma procedūras nodrošināšanai;
  3. apkopot informāciju par Pārvaldes sniegto praktisko palīdzību patvēruma meklētājiem;
  4. veikt sadzīves apstākļu uzlabojumus Centrā;
  5. Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošanai tiks izveidota programmatūra Dublinas konsultāciju procesam. Tiks izstrādāta specifikācija pilnam palīdzības sniegšanas procesam, kura realizācija paredzēta 2012. gada programmas ietvaros.

Projekta īstenošanas 1., 2.,3.un 4. ceturkšņa rezultāti.

Laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” uzturējušies 128 patvēruma meklētāji un palīdzība sniegta 1593 gadījumos.

Pasākuma nosaukums

Rezultāti

Materiālās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem

Patvēruma meklētāji 636 gadījumos ir saņēmuši materiālo palīdzību. Pārskata periodā patvēruma meklētājiem izsniegtas 259 braukšanas kartes (33 kartes izsniegtas no iepriekšējā projekta krājumiem). Tāpat mērķa grupas vajadzībām izsniegti 273 pieaugušo higiēnas komplekti un 21 bērnu komplekts (no iepriekšējā projekta krājumiem izsniegti 26 pieaugušo un 12 bērnu komplekti), kā arī 89 pieaugušo un 10 bērnu higiēnas preču komplekti bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Izsniegti 58 trauku komplekti, 24 virtuves piederumi - lāpstiņas, 27 pannas (no iepriekšējā projekta krājumiem 4 trauku komplekti un 12 katli). 16 gadījumos apmaksāta ēdināšana vispārizglītojošā skolā patvēruma meklētājiem un 22 gadījumos bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 185 gadījumos izsniegtas pārtikas pakas patvēruma meklētājiem un 95 gadījumos bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Iegādāts 1 ziemas apavu pāris. Iegādāts ziemas apģērbs zīdainim. Iegādātas 4 skolas somas. 4 gadījumos apmaksāta skolai nepieciešamo preču iegāde.                                                    

Medicīniskās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem

Patvēruma meklētājiem pēc vajadzības nodrošināta medicīniskās palīdzības sniegšana Centrā, sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu, tajā skaitā ārstēšanās stacionārā apmaksa 5 gadījumos, ambulatorā ārstēšanas 105 gadījumos un ārstu izrakstīto medikamentu iegāde 122 gadījumos. Noslēgts līgums par ģimenes ārsta mājas vizītēm.

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem

Septembrī noslēgts līgums ar psiholoģiskās palīdzības sniedzēju. Patvēruma meklētāji ir saņēmuši 74 psihologa konsultācijas.

Tulkošanas pakalpojumu sniegšana patvēruma meklētājiem

Patvēruma meklētāju lietu izskatīšanai tiek nodrošināti rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi. Laika periodā no 2012.gada jūlija līdz 2013.gada jūnija beigām nodrošināti 60 tulkošanas gadījumi.

Informācijas apkopošana par patvēruma meklētājiem sniegto palīdzību.

Patvēruma meklētajiem sniegtā palīdzība tiek reģistrēta Vienotās migrācijas informācijas sistēmas patvēruma meklētāju apakšsistēmā. Statistika liecina, ka laika periodā no 2012,gada jūlija līdz 2013.gada jūnija beigām bijuši 1593 palīdzības sniegšanas gadījumi.

Centra labiekārtošana

Iegādātas preces, kas nepieciešamas patvēruma meklētāju sadzīvei: elektriskās tējkannas, mikseri, mikroviļņu krāsnis, blenderi, tosteri, ledusskapji, gludekļi, fēni un spoguļi.

 

Iegādātas medicīnas preces medicīnas kabineta vajadzībām.

 

Centra tehniskā stāvokļa uzlabošana

Veikta  ūdens apgādes sistēmas renovācija un apkures sistēmas un siltummezgla renovācija. Veikta logu nomaiņa, ēku pamatu renovācija, 31 patvēruma meklētāju dzīvojamās istabas durvju nomaiņa un aprīkošana ar master key slēdzenēm, kā arī rotaļu laukuma projekta izstrāde.

Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas pilnveidošana

Veikta programmatūras izstrāde Dublinas konsultāciju procesam un specifikācijas izstrāde pabalstu un izmitināšanas modulim.

Publicitātes pasākumi

Centrā izvietota informācija par iespēju saņemt medicīnisko palīdzību un nepieciešamās preces. Izvietotas norādes pārvaldē par projekta īstenošanu. Izgatavoti zīmogi un uzlīmes ar atsauci uz EBF finansējumu. Informācija par Projektu ievietota PMLP iekšējā un ārējā mājas lapā.