Statuss:
Noslēdzies

Trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzību novērtējums

EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS (ETVVIF)

attēls

Projekts „Trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzību novērtējums”

Projekta īstenotājs:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte:

2007.gada programmas Prioritāte Nr.1. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.

Projekta aktivitāte: 2007.gada programmas 1.3.aktivitāte Trešo valstu valstpiederīgo sociālo kontaktu tīklu izveides veicināšana, lai novērtētu trešo valstu valstspiederīgo vajadzības un sniegtu palīdzību trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta īstenošana:

01.07.2009 – 31.12.2009

Projekta izmaksas:

38 806,41 LVL (t.sk. Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums 29 104,81 LVL un valsts budžeta finansējums 9 701,60 LVL).

Projekta vispārējais mērķis:

Palielināt valsts spējas nodrošināt tādu adaptācijas pasākumu īstenošanu, kas atbilst trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzībām.

Projekta mērķauditorija:

Trešo valstu valstspiederīgie repatrianti, kas pārcēlušies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

Projekta rezultāti:

  • Veikta aptauja, noskaidrojot repatriantu visaktuālākās vajadzības un līdz šim sniegtā atbalsta atdevi. 
     
  • Izstrādātas rekomendācijas repatriantu efektīva atbalsta nodrošināšanai, ņemot vērā aptaujas rezultātus un citu ES valstu pieredzi. 
  • Izstrādāts un izdots informatīvs buklets repatriantu vajadzībām latviešu, krievu un angļu valodās. 

/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/repatriacija/noderiga-informacija-repatriantiem.html

/ru/home-ru/uslugi/repatriacziya/informacziya-dlya-repatriantov.html
/en/home/services/repatriation/useful-information-for-the-repatriates.html

Kontaktpersona

Oskars Vaikulis 
E-pasts:oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219409 
Fakss: 67829746