Zili kauliņi
līdz

"Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada plānošanas perioda projekts "Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)"

Projekta mērķis ir:

•              Izstrādāt un ieviest klientu pašapkalpošanās risinājumu (e-pakalpojumu) uzturēšanās atļauju jomā, sniedzot klientam attālinātā pakalpojuma ciklu, sākot no ērtas pakalpojuma pieteikšanas līdz lēmuma saņemšanai.

Projektā paredzētas šādas galvenās darbības:

•              Izstrādāt tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu iepirkuma veikšanai par e-pakalpojuma izstrādi;

•              Izstrādāt un ieviest e-pakalpojumu uzturēšanās atļauju jomā;

•              Turpināt dokumentu  digitalizācijas procesu attīstību, veicinot pāreju uz digitālu dokumentu apriti;

•              Nodrošināt iespēju klientiem attālināti ātri saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem migrācijas jomā.

Projekta mērķa grupa ir pamatā trešo valstu valstspiederīgie, kuri vēlēsies iegūt uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā. Uzturēšanās tiesību noformēšanas laikā mērķa grupai ir nepieciešams saņemt kvalitatīvas  konsultācijas par iesniedzamo dokumentu apjomu un procesu, kā arī saņemt ērtu pakalpojumu (tai skaitā atgriezenisko saiti) dokumentu iesniegšanā un noformēšanā.

Projekta īstenošanas rezultātā mērķa grupa saņems ērtu, kvalitatīvu risinājumu dokumentu iesniegšanai uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Projekta uzsākšanas laiks –  01/01/2023                                                

Projekta pabeigšanas laiks – 30/06/2025

Kopējais finansējums – 1 600 000 EUR

Fonda finansējums – 1 200 000 EUR

Valsts budžeta finansējums – 400 000 EUR"

Sadarbības partneris projektā - Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Projekta numuru - Nr.PMLP/PMIF/2023/1