mana
līdz

PMLP/PMIF/2023/1

Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)

Pasākums: E-pakalpojuma izstrāde un ieviešana

Pasākuma mērķis ir izstrādāt un ieviest e-pakalpojumu uzturēšanās atļauju jomā. Ar ārpakalpojuma sniedzēju palīdzību veikta iepirkuma nolikuma un darba uzdevuma izstrāde e-pakalpojuma programmatūras izstrādei. Norit darbs pie metu konkursa izsludināšanas. Šobrīd publicēts paziņojums par apspriedi.

Pasākums: Informatīvā atbalsta sniegšana par migrācijas jautājumiem (zvanu centrs)

Tiek nodrošināts informatīvā tālruņa pakalpojums, kur cilvēkiem tiek sniegtas konsultācijas migrācijas jautājumos. Laika periodā no 25.oktobra līdz 30.novembrim par ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā atbildēti 2934, savukārt par citiem jautājumiem atbildēti 3345 zvani.

Pasākums: Personu lietu digitalizēšana

Elektronisko pakalpojumu pilnveidošanas nolūkos, tiek turpināts darbs pie dokumentu digitalizācijas. Pasākuma ietvaros tiek veikta migrācijas lietu un, ja nepieciešams, arī patvēruma lietu, dokumentu digitalizēšana. Projekta īstenošanas laikā  digitalizētas 15 227 personu lietas.

capture1.png

Paralēli projekta pasākumiem, tiek īstenotas arī publicitātes aktivitātes, veidojot publikācijas gan Pārvaldes mājas lapās, gan sociālajos tīklos, kā arī noslēgts līgums par dažādu informatīvo materiālu izstrādi.