Statuss:
Noslēdzies
pix
logo

Noslēdzies Eiropas Atgriešanās fonda (turpmāk- Fonds) 2011.gada programmas projekts "Atgriešanās jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku valodu apmācība” (turpmāk- Projekts), kas tika īstenots ar mērķi - uzlabot un pilnveidot to PMLP darbinieku svešvalodas zināšanas, kuri saistīti ar ārzemnieku, kas pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanās jautājumu risināšanu.

Projekta īstenošanas laikā, no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.maijam, 39 PMLP darbinieki ir apguvuši savam angļu valodas zināšanu līmenim atbilstošu  mācību programmu, uzlabojot gan vispārīgās valodas lietošanas prasmes, gan profesionālo terminoloģiju un valodas pielietojumu.

Kvalitatīvai nodarbību norisei un organizēšanai Projekta ietvaros tika iegādāts tehniskais aprīkojums un darbiniekiem nodrošināti mācību materiāli. Turklāt, lai darbinieku apmācība noritētu tiem atbilstošā angļu valodas zināšanu līmeņa grupā, kā arī lai pēc veiktās apmācības katra darbinieka svešvalodas zināšanu progress tiktu objektīvi novērtēts, pirms un pēc apmācības kursa tika rīkots angļu valodas zināšanu pārbaudes tests. Pamatojoties uz šo testu rezultātiem, ir novērtēts darbinieku angļu valodas zināšanu progress. Pēc apmācību kursa darbinieku svešvalodas zināšanas uzlabojušās vidēji par pus līmeni pēc Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmas skalas. Pēc apmācības kursa beigšanas katram PMLP darbiniekam ir izsniegts apliecinājums par uzlabotajām angļu valodas zināšanām.

Līdz šim EAF daudzgadu programmas projektu ietvaros īstenoto svešvalodas apmācības kursos ir piedalījušies vairāk kā 60 PMLP darbinieki no struktūrvienībām, kuru darba pienākumi ir saistīti ar nelegāli ceļojošo personu atgriešanās jautājumu risināšanu. Lai nodrošinātu svešvalodas apmācības ilgtspēju un pēctecību, angļu valodas apmācība tiks turpināta arī EAF 2013.gada programmas projekta ietvaros, tādējādi PMLP darbiniekiem nodrošinot iespēju paplašināt un nostiprināt apgūtās prasmes līdz tie sasniegtu savu amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valodas zināšanu līmeni.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.