Statuss:
Noslēdzies
logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROGRAMMAS PROJEKTS NR. PMLP/PMIF/2017/3

MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN SAISTĪTO PROCESU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA 

Rezultāti no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.:

2. pasākums “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstīšana”: Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes “lietotāju noslodzes kontu” izstrāde)

  • Sadarbībā ar Somiju, Iekšlietu ministrijas vadītā projekta „Latvijas iekšlietu sektora iestāžu darbības efektivitātes palielināšana (1.posms)” ietvaros, izstrādātas rekomendācijas “lietotāju noslodzes kontu” izstrādei un ieviešanai VMIS.
    • Veikta VMIS programmatūras funkcionalitātes pilnveidošanas un attīstīšanas darbu tehniskās specifikācijas izstrāde.

3. pasākums “IeM IC Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas pilnveidošana”: IeM Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma” pilnveidošana. Pasākumu īstenos IeM Informācijas centrs laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.

  • Apstiprinātas nepieciešamās saskarnes prasības datu apmaiņas nodrošināšanai starp VMIS Patvēruma meklētāju reģistru un IeM Informācijas centra Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmu.

4. pasākums “Patvēruma meklētāju un uzturēšanās atļauju personu lietu digitalizēšana”

  • Nodrošināta patvēruma meklētāju personu lietu digitalizēšana.

 

Kontaktpersona:

Atis Jurjāns

Projekta vadītājs

Tel. +371 67829723

E-pasts: atis.jurjans@pmlp.gov.lv

 

IeM Informācijas centra kontaktpersona:

Ilze Vijupe

IeM Informācijas centrs

Starptautiskās sadarbības daļas vecākā referente

Tel. +371 67208541

E-pasts: ilze.vijupe@ic.iem.gov.lv