Statuss:
Noslēdzies
logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROGRAMMAS PROJEKTSNR. PMLP/PMIF/2017/3

MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN SAISTĪTO PROCESU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA

Rezultāti no 01.01.2019. līdz 16.12.2019.:

2. pasākums “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstīšana”: Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra (PMR) un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes “lietotāju noslodzes kontu” izstrāde)

  • Ar izstrādātāju AS “RIX Technologies” notiek darbs pie VMIS programmatūras pilnveidošanas un attīstīšanas darbiem, un uz šo brīdi ir saņemti divi nodevumi. Pirmais nodevums – VMIS PMR apakšsistēmas papildinājumi (paplašināts PMR iekļaujamo datu apjoms un papildināta VRS datu ievade sākotnējā anketas datu apjomā; pilnveidotas lietvedības, pabalstu un izmitināšanas sadaļas), otrais nodevums – 1. versija „lietotāju noslodzes kontiem”.
    • Uzsākta Valsts robežsardzes amatpersonu un Pārvaldes darbinieku apmācība par Patvēruma meklētāju reģistrā pilnveidoto funkcionalitāti.  

3. pasākums “IeM IC Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas pilnveidošana”: IeM Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma” pilnveidošana. (Pasākumu īsteno IeM Informācijas centrs laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.)

Notiek specifikācijas izstrāde iepirkumam par Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas uzlabošanu, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp VMIS Patvēruma meklētāju reģistru un IeM Informācijas centra Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmu.

4. pasākums “Patvēruma meklētāju un uzturēšanās atļauju personu lietu digitalizēšana”

  • Noslēgusies patvēruma meklētāju personu lietu digitalizēšana;
  • Notiek darbs pie uzturēšanās atļauju personu lietu kārtošanas un digitalizēšanas.  

 

Kontaktpersona:

Atis Jurjāns

Projekta vadītājs

Tel. +371 67829723

E-pasts: atis.jurjans@pmlp.gov.lv

 

IeM Informācijas centra kontaktpersona:

Ilze Vijupe

IeM Informācijas centrs

Starptautiskās sadarbības daļas vecākā referente

Tel. +371 67208541

E-pasts: ilze.vijupe@ic.iem.gov.lv

Informācija aktualizēta 16.12.2019.