Statuss:
Noslēdzies
logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020. GADA PROGRAMMAS PROJEKTS NR. PMLP/PMIF/2018/4

ATGRIEŠANAS PROCESA PILNVEIDOŠANA UN ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATTĪSTĪBA

 

Projekta mērķis: Pilnveidot atgriešanas procesu Latvijā un attīstīt to atbalstošās informācijas sistēmas, lai apstrādātu atgriezto personu biometrijas datus. 

Projekta īstenošanas periods:

05.04.2019. – 30.09.2020.

Projektu īsteno: LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta budžets:

Kopējais budžets – 220 185 EUR
(Fonda līdzfinansējums – 165 139 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 55 046 EUR)

Projektā plānotie pasākumi:

  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas apakšsistēmas Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizlieguma reģistra (IĀIAR) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana;
  • Aprīkotas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde IĀIAR lietotāju darba vietas;
  • IĀIAR lietotāju apmācība par jaunajām izmaiņām sistēmas funkcionalitātē.

Veikto pasākumu rezultātā tiks pilnveidotas un attīstītas atgriešanas procesu atbalstošās informācijas sistēmas, kā arī tiks uzlabota sadarbība starp atgriešanas procesā iesaistītajām institūcijām.

Uz 12.02.2020. veiktie pasākumi:

  • Izstrādāta un saskaņota IĀIAR funkcionalitātes pilnveidošanas darbu tehniskā specifikācija;
  • Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) veikts iepirkums un noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju AS "RIX Technologies";
  • Atbilstoši plānotajam notiek Vienotās migrācijas informācijas sistēmas apakšsistēmas IĀIAR programmatūras pilnveidošana.

 

Kontaktpersona:

Jūlija Dembovska

Projekta vadītāja

Tel. +371 67829721

E-pasts: julija.dembovska@pmlp.gov.lv