Statuss:
Noslēdzies
logo

ATGRIEŠANAS PROCESA PILNVEIDOŠANA UN ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATTĪSTĪBA

Projekta mērķis: Pilnveidot atgriešanas procesu Latvijā un attīstīt to atbalstošās informācijas sistēmas, lai apstrādātu atgriezto personu biometrijas datus. 

Projekta īstenošanas periods:

05.04.2019. – 30.09.2020.

Projektu īsteno: LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta budžets:

Kopējais budžets – 235 143
(Fonda līdzfinansējums – 176 357, valsts budžeta līdzfinansējums – 58 786)

Projektā plānotie pasākumi:

  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas apakšsistēmas Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizlieguma reģistra (IĀIAR) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana;
  • Aprīkotas Pārvaldes IĀIAR lietotāju darba vietas;
  • IĀIAR lietotāju apmācība par jaunajām izmaiņām sistēmas funkcionalitātē.

Veikto pasākumu rezultātā tiks pilnveidotas un attīstītas atgriešanas procesu atbalstošās informācijas sistēmas, kā arī tiks uzlabota sadarbība starp atgriešanas procesā iesaistītajām institūcijām.

-

Kontaktpersona:

Jūlija Dembovska

Projekta vadītāja

Tel. +371 67829721

E-pasts: julija.dembovska@pmlp.gov.lv