Statuss:
Noslēdzies

logo

Projekta iesniedzējs: PMLP

Projektu līdzfinansē: Eiropas Bēgļu fonds (EBF)

Projekta nosaukums: "Pakalpojumu sniegšanas iespēju pilnveidošana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu"

Projekta kopsumma: 239 421 EUR (EBF finansējums 179 566 eiro un PMLP līdzfinansējums 59 855 eiro)

Projekta prioritāte: Uzņemšanas apstākļi un patvēruma procedūras. Trešo valstu valsts piederīgo vai bezvalstnieku integrācija.

Projekta īstenošanas ilgums: No 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim.

Projekta vispārīgais mērķis: Uzlabot bēgļu, personu ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāju uzņemšanu un veicināt sabiedrības izpratni par patvēruma sniegšanas jautājumiem.

Projekta mērķis:
Pilnveidot Latvijā nonākušajiem patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu iespējas saņemt medicīnisko un psiholoģisko palīdzību, tulku pakalpojumus un uzlabot dzīves apstākļus patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki".

Plānotie pasākumi:

1.Publicitātes pasākumi

2.Veselības aprūpes modeļa konceptuāla izveide

3.Atsevišķu veselības aprūpes modeļa posmu aprobācija

4.Tulkošanas pakalpojumu izmantošanas sistēmas izveide.

5.Tulkošanas pakalpojumu sistēmas atsevišķu posmu aprobācija

6.Darbinieku apmācību pasākumi

7.Sabiedrības informēšanas pasākumi

8.Valstī neatrisināto jautājumu apzināšana un situāciju ārkārtas risināšana.

9.Prasmju audita pielietošana

10.Psiholoģiskās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem/bēgļiem

11.Vārtu ierīkošana PMIC „Mucenieki"

12.Sanitāro mezglu renovācija PMIC „Mucenieki"

13.Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana PMIC „Mucenieki"

Projekta rezultāti:

1. Veselības aprūpes nodrošināšanā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu iesaistītās organizācijas konceptuāli vienojušās par iespējamā sadarbības formām un izstrādājušas ieteikumus veselības politikai.

2. Tulkošanas pakalpojumu izmantošanas procedūra komunikācijas nodrošināšanai ar patvēruma meklētājiem

3. Apmācīti darbinieki darbam ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

4. Informēta sabiedrība par patvēruma meklētāju un bēgļu situāciju Latvijā


6. Uzlaboti patvēruma meklētāju dzīves apstākļi PMIC „Mucenieki"5. Veicināta bēgļu un patvēruma meklētāju pašapziņa

 

 

Kontaktpersona: Ilva Ieviņa
EBF projekta vadītāja
t. 67829749, fakss 67829746

Ilva.Ievina@pmlp.gov.lv