Statuss:
Noslēdzies

 SOLIDARITĀTES PROGRAMMA 

logo

"Nepieciešamās uzņemšanas un palīdzības patvēruma meklētājiem pilnveidošana Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki””

Projekta īstenotājs: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2009.gada programmas 1.prioritāte "Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem”

1.2.1. aktivitāte "Nepieciešamās uzņemšanas un palīdzības patvēruma meklētājiem pilnveidošana Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki””

Projekta īstenošana: 01.07.2010. – 30.06.2011.

Projekta vispārējais mērķis: 
Nepieciešamo uzņemšanas apstākļu un palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem PMIC "Mucenieki”.

Projekta specifiskais mērķis: 
Sniegt praktisku palīdzību patvēruma meklētājiem un uzlabot patvēruma meklētāju personu datu apstrādi.

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti: 

  • Sniegta materiālā palīdzību patvēruma meklētājiem, kas uzturas PMIC „Mucenieki”. Patvēruma meklētājiem iegādāts nepieciešamais apģērbs un apavi.
  • Patvēruma meklētāji saņēmuši nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus un medikamentus.
  • Patvēruma meklētājiem sniegts  psiholoģiskais atbalsts – Centrā notika psihologa grupu konsultācijas.
  • Patvēruma meklētāji saņēmuši tulkošanas pakalpojumus, kas nepieciešami viņu lietas izskatīšanas laikā.
  • PMIC „Mucenieki” darbinieki izglītoti pirmās palīdzības sniegšanā;
  • Iesaistītajām organizācijām nodrošināta informācijas pieejamība par sniegto palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu;
  • Uzlaboti PMIC „Mucenieki”  sadzīves apstākļi – izremontēta un labiekārtota virtuve, iegādāta nepieciešamā sadzīves tehnika un mēbeles, ar atbilstošām aprīkojumu nodrošināta noliktavas telpa.
  • Papildināta Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēma ar patvēruma pieteikuma un pieņemto lēmumu procesiem un palīdzības sniegšanas uzskaites sākotnējo versiju. Sagatavota specifikāciju sarakstes un tiesvedības procesiem, kuru programmēšana notiks nākamā projekta laikā. 

 

Kontaktpersona: Ilva Ieviņa 
E-pasts: ilva.ievina@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67829749
Fakss: 67829746