Statuss:
Noslēdzies
logo

Eiropas Atgriešanās fonda 2012.-2013. gada programmas projekts „Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana”

Projekta prioritāte un aktivitātes:

1.prioritāte: Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei

1.2.aktivitāte: Atbalsts piespiedu atgriešanās darbību attīstīšanai, organizēšanai un uzlabošanai (tai skaitā sadarbībā ar FRONTEX aģentūru)

1.2.2.apakšaktivitāte: Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana

Projekta vispārīgais mērķis: 

Paaugstināt iesaistīto institūciju administratīvo kapacitāti atgriešanas jomā

Projekta specifiskais mērķis: 

Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva papildus nepieciešamās funkcionalitātes izstrāde un ieviešana, kā arī sistēmas adaptēšanas un uzturēšanas nodrošināšana

Projekta īstenošana: 01.07.2013. – 30.06.2015.

Projekta izmaksas: EAF 2012.gada programma – 186 025 EUR

EAF 2013.gada programma – 155 785 EUR

Kopā: 341 810 EUR

(Eiropas Atgriešanās fonda finansējums – EAF 2012.gada programma – 139 518 EUR EAF 2013.gada programma – 114 588EUR

Nacionālais finansējums – EAF 2012.gada programma – 46 507 EUR

EAF 2013.gada programma – 38 197 EUR).

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

 1. nelegālo imigrantu lietu dokumentu skenēšana/indeksēšana;
 2. PMLP ekspertu darbs pie izpildītāja konsultēšanas par digitālā arhīva izstrādi un ieviešanu;
 3. digitālā arhīva izstrāde un ieviešana, izpildītājam turpinot esošās programmatūras papildināšanas un integrēšanas darbus;
 4. digitālā arhīva lietošanas procedūru izstrāde;
 5. personu lietu dokumentu skenēšanas/indeksēšanas procesa uzraudzība;
 6. līgumu ar ārējiem lietotājiem izstrāde un noslēgšana par NILDA moduļa lietošanu;
 7. PMLP iekšējo un ārējo NILDA lietotāju apmācību organizēšana;
 8. noslēguma pasākuma organizēšana.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 1. ieskenēt/indeksēt aptuveni 8000 personu lietas;
 2. sniegtas konsultācijas par digitālā arhīva izstrādi un ieviešanu (apstiprināti izmaiņu pieprasījumi);
 3. veikti digitālā arhīva programmatūras papildināšanas un integrēšanas darbi (tai skaitā, 1060 stundas izmaiņu pieprasījumu realizācijai);
 4. izstrādātas digitālā arhīva lietošanas procedūras;
 5. veikta uzraudzība par personu lietu dokumentu skenēšanas/indeksēšanas procesu;
 6. noslēgti līgumi ar ārējiem lietotājiem NILDA moduļa lietošanai;
 7. apmācīti aptuveni 60 PMLP iekšējie lietotāji un aptuveni 30 ārējie lietotāji;
 8. organizēts 1 noslēguma pasākums aptuveni 35 dalībniekiem.

Sasniegtie rezultāti uz 31.12.2014.

 1. pasākuma ietvaros ir izpildīti Projekta administratīvie darbi saskaņā Projekta gaitas plānu.
 2. pasākuma ietvaros ir sasniegti paredzētie rezultāti:

- ieskenētas/indeksētas aptuveni 4000 nelegālo imigrantu personu lietas.

 1. pasākuma ietvaros sadarbībā ar NILDA Izstrādātājiem tiek veikta Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva programmas iespējamo izmaiņu pieprasījumu izpēte, darba apjoma novērtēšana un darba uzdevuma definēšana.

 

Sasniegtie rezultāti uz 30.06.2015.

 1. pasākuma ietvaros ir izpildīti Projekta administratīvie darbi saskaņā Projekta gaitas plānu.
 2. pasākuma ietvaros ir sasniegti paredzētie rezultāti:

- ieskenētas/indeksētas aptuveni 8000 nelegālo imigrantu personu lietas.

 1. pasākuma ietvaros sadarbībā ar NILDA Izstrādātājiem pabeigta  Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva programmas izmaiņu pieprasījumu ieviešana 1060 stundu apmērā.

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

 

Kontaktpersona: Raimonds Mangalis

E-pasts: raimonds.mangalis@pmlp.gov.lv

Tel.: 67829745

 

Publicēšanas datums: 30.06.2015.

Par informācijas saturu atbildīga ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.