Statuss:
Noslēdzies

2007.gadā Eiropas Savienībā tika izveidota Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007. – 2013.gadam (turpmāk – Solidaritātes programma). Tajā tika iekļauts arī Eiropas Bēgļu fonda trešais posms (turpmāk – EBF III), kas tiks īstenots no 2008. līdz 2013.gadam. EBF III mērķis ir atbalstīt solidaritāti un uzlabot bēgļu, patvēruma meklētāju un pārvietoto personu uzņemšanu ES dalībvalstīs, pilnveidojot uzņemšanas apstākļus, patvēruma procedūras un integrācijas programmas, tādējādi nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu. EBF III ietvaros tiks attīstīta EBF otrajā posmā uzkrātā pieredze, īstenojot vēl trīs papildus uzdevumus, lai nodrošinātu atbilstošus pārcelšanās apstākļus, pārvietojot patvēruma meklētājus, un nodrošinātu vispārēju patvēruma politikas pilnveidošanu dalībvalstīs. 


Pamatdokumenti, kas nosaka EBF III darbību: 

•    573/2007/EK Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Eiropas Bēgļu fonda III (European Refugee Fund) (2008.-2013.gads) izveidošanu 
•    K (2007) 5738 Eiropas Komisijas Lēmums, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 573/2007/EK īsteno attiecībā uz stratēģisko pamatnostādņu pieņemšanu 2008.-2013.gadam 
•    K (2007) 6396 Eiropas Komisijas lēmums, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.573/2007/EK, ar ko laikaposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību” 
•    C(2008) 6648 Eiropas Komisijas lēmums, ar ko Latvijai apstiprina daudzgadu programmu 2008.-2013.gadam, 2008.gada ikgadējo programmu Eiropas Bēgļu fondam un 2008.gada līdzfinansējumu no šā fonda 


Plašāka informācija par Solidaritātes programmu un fondiem: 
http://www.iem.gov.lv/lat/es_fondi_un_programmas/solidaritate_un_migracijas_plusmas_parvaldibas_programma/programma_un_fondi/

Plašāka informācija par EBF III: 
http://www.2007-2013.eu/by_scope_refugee_2008_2013.php