Statuss:
Noslēdzies
logo

Atgriešanās jomā iesaistīto

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku valodu apmācība

Projekta vispārējais mērķis - veicināt sadarbību ar citu valstu dienestiem, lai saīsinātu informācijas saņemšanas un lēmuma pieņemšanas laiku par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus. Projekta specifiskais mērķis - turpināt uzlabot un pilnveidot to PMLP darbinieku svešvalodas zināšanas, kas saistīti ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanās jautājumu risināšanu.

Projekta finansējums - 16 987 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 12 740 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 4 247LVL.

Projekta īstenošanas laiks – 2012.gada 1.augusts - 2013.gada 31.maijs.

Projekta īstenošanas laikā veikta angļu valodas apmācība PMLP darbiniekiem, kas iesaistīti atgriešanās jautājumu risināšanā.

Projekta īstenošanas rezultātā: 

  1. uzlabotas PMLP darbinieku svešvalodas prasmes sazināties ar personām, kuras pārkāpušas uzturēšanās nosacījumus Latvijas Republikā;
  2. tiks sekmēta sadarbība ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu institūcijām  atgriešanās procedūru īstenošanā un vienotās migrācijas politikas veidošanā;
  3. paaugstināta PMLP darbinieku profesionalitāte, nodrošinot ātrāku un efektīvāku nelegālo imigrantu identificēšanas un atgriešanas procesu.

 Rezultāti

Kontaktpersona: Brigita Vaivode 
e-pasts brigita.vaivode@pmlp.gov.lv­ 
tel. 67829747 

Informācija atjaunota: 13.06.2013.