Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS (ETVVIF) 

attēls

Projekts "Atbalsts repatriantiem – trešo valstu valstspiederīgajiem” 

Projekta īstenotājs:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte:

2008.gada programmas prioritāte Nr.1.: Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējo pamatprincipus.

2008.gada programmas aktivitāte 1.3.: Programmu izstrāde un pakalpojumu nodrošināšana  īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām (bērniem, sievietēm, vecākiem cilvēkiem, neizglītotām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).

Projekta īstenošana:

01.07.2009. – 30.06.2010.

Projekta izmaksas:

85 018,85 LVL

Projekta vispārējais mērķis:

Sekmēt repatriantu - trešo valstu valstspiederīgo adaptāciju un integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Projekta specifiskais mērķis:

Repatriantiem - trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri tikko ieradušies Latvijā, nodrošināt: 

 • nepieciešamo materiālo un sociālo atbalstu;
 • iespēju paaugstināt latviešu valodas prasmes un zināšanas par latviešu kultūru;
 • iespēju sekmīgi iekļauties darba tirgū.

Projekta ietvaros plānotie un īstenotie pasākumi: 

 • psihologa konsultācijas;
 • vasaras integrācijas nometne jauniešiem;
 • atbalsts mājokļa jautājumu risināšanā;
 • palīdzība medicīnisku jautājumu organizēšaā - materiāls atbalsts medikamentu iegādei, kā arī medicīniskajiem pakalpojumiem;
 • latviešu valodas apmācības;
 • dokumentu tulkošana mērķa grupas vajadzībām;
 • prasmju audita veikšana un profesijas apguves kursu piedāvājums;
 • datorapmācības kursu organizēšana;
 • cita veida palīdzība, kas repatriantiem nepieciešama pēc ierašanās valstī.

Projekta mērķauditorija: 

 • trešo valstu valstspiederīgie repatrianti, kas tikko ieradušies Latvijā un viņu ģimenes;
 • trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanā iesaistītās iestādes un institūcijas.

Projekta rezultāti

Kontaktpersona: Brigita Vaivode 
E-pasts: brigita.vaivode@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67829747
Fakss: 67829825