Statuss:
Īstenošanā
Eiropas karogs

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projekts Nr. HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003 “Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā”


Projekta mērķis:
Izveidot pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru (turpmāk – PMIC) Liepnā, Alūksnes novadā, 250 patvēruma meklētājiem, pielāgojot un aprīkojot telpas ar nepieciešamo inventāru, kā arī nodrošinot dažādu pakalpojumu saņemšanu patvēruma meklētāju vajadzībām.

Projekta īstenošanas periods:
01.03.2022. – 28.02.2023, nodrošinot projekta ilgtspēju (t.i., izveidotā PMIC darbību) vismaz 4 gadus

Projektu īsteno:
LR Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) un Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA)

Projekta budžets:
Kopējais budžets – 2 728 209,33 EUR
(Fonda līdzfinansējums – 2 455 388,40 EUR)
(Valsts budžeta līdzfinansējums – 272 820,93 EUR)
(PMLP budžeta daļa – 1 488 487,17 EUR)
(IeM budžeta daļa – 108 119,36 EUR)
(NVA budžeta daļa – 1 131 602,8 EUR)

Projektā plānotie pasākumi:
-    Izveidot PMIC Liepnas pagastā, Alūksnes novadā:
•    veicot centra pielāgošanu - (īsteno NVA);
•    veicot centra aprīkošanu - PMIC istabiņu aprīkošana; darbinieku telpu, koplietošanas telpu, dušas telpu, virtuvju un ēdamzāles aprīkošana (īsteno PMLP);
- Nodrošināt PMIC darbību, kas ietver patvēruma meklētāju izmitināšanu (īsteno PMLP).
-    Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Starptautisko migrācijas organizāciju īstenos Irākas pilsoņu brīvprātīgo atgriešanu un sniegs reintegrācijas palīdzību mītnes zemē.


Projekta īstenotāja kontaktpersona:
Larisa Tumaņana
Projekta vadītāja
Tel. +371 67219601
E-pasts: larisa.tumanana@iem.gov.lv

PMLP kontaktpersona:
Līva Kuharenko
PMLP projekta vadītāja
Tel.  + 371 67219409
E-pasts: liva.kuharenko@pmlp.gov.lv

NVA kontaktpersona:
Ilze Staša
NVA projekta vadītāja
Tel. +37167829889
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv