Statuss:
Noslēdzies
logo

2008.gadā īstenotie atbalsta pasākumi patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijā

2008.gadā Pārvaldē veiksmīgi īstenots Eiropas Bēgļu fonda projekts „Pakalpojumu sniegšanas iespēju pilnveidošana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu", lai pilnveidotu un uzlabotu iespējas saņemt medicīnisko un psiholoģisko palīdzību, tulku pakalpojumus Latvijas patvēruma sistēmā, kā arī praktiski uzlabotu dzīves apstākļus patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki".

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi:

1. Veselības aprūpes modeļa konceptuāla izveide un modeļa posmu aprobācija

 • Izstrādāti IeM noteikumi Nr.30 „PMLP Bēgļu lietu departamenta Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā izmitināto patvēruma meklētāju primārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas un obligātās medicīniskās pārbaudes veikšanas kārtība" (pieņemti 2009.gada 22.aprīlī);
 • Sniegts finansiāls un organizatorisks atbalsts 21 personai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai un zāļu iegādei 1200 LVL apmērā.

Ieguvumi:

 • Izpratne par veselības pakalpojumu sniegšanas kārtību un nepieciešamo apjomu patvēruma meklētājiem;
 • Identificētas problēmas, kas jāņem vērā, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā patvēruma meklētājiem, ja nākotnē netiks piesaistīts finansējums šai jomai no projektu līdzekļiem.

2. Tulkošanas pakalpojumu izmantošanas sistēmas izveide un atsevišķu tās posmu aprobācija

Ieguvumi:

 • Praksē pārbaudīts, kā funkcionē vispārīgā vienošanās starp vairākiem pakalpojuma sniedzējiem, kā arī sagatavoti un apkopoti dokumentu paraugi, lai būtu ērtāk organizēt vispārīgo vienošanos arī turpmāk;
 • Iespēja operatīvi nodrošināt tulkojumu nepieciešamajā valodā par izdevīgāko samaksu, kā arī izvairīties no nekvalitatīviem tulkošanas pakalpojumiem;
 • Identificētas problēmas, kas jāņem vērā veicot tulkojumus patvēruma jomā;
 • Izveidotā datu bāze ar individuālajiem tulkiem paplašina piedāvāto tulkošanas pakalpojumu valodu spektru.

3. Darbinieku apmācība

 • Seminārs par infekcijas slimību veidiem un to izplatīšanās ierobežošanas veidiem;
 • Seminārs "Sociālās un psiholoģiskās īpatnības darbā ar patvēruma meklētājiem, kas cietuši no vardarbības";
 • Semināri par patvēruma jautājumiem Latvijas Universitātes sociālā darba studentiem;
 • Pirmās palīdzības sniegšanas kursi;

 

4.Sabiedrības informēšana

Projekta ietvaros patvēruma meklētāju vajadzībām iegādātas šādas preces:

 • Pirmās nepieciešamības un higiēnas preces
 • Attīstošās spēles
 • Apģērbi un apavi
 • Kancelejas preces datoru-mācību klasei PMIC „Mucenieki"
 • Braukšanas kartes patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu latviešu valodas apguves kursu apmeklēšanai
 • Matu fēni
 • Gludekļi
 • Trauki un virtuves piederumi
 • Gultas veļa un dvieļi
 • Strāvas pagarinātāji un galda lampas
 • Bērnu auto sēdekļi

Projekta ietvaros arī nodrošināta bērnudārza apmaksa un skolas pusdienu apmaksa patvēruma meklētāju bērniem, segti patvēruma meklētāju bērnu pieskatīšanas izdevumi, kamēr vecāki apgūst latviešu valodu, un organizētas labdarības akcijas patvēruma meklētāju vajadzībām. PMIC „Mucenieki" veikta iebrauktuves modernizācija, renovēti pieci sanitārie mezgli, izremontēta un iekārtota bērnu rotaļu istaba, uzlabota karstā ūdens nodrošināšanas sistēma, nomainīti ūdens krāni un veikts elektrosistēmu remonts. Patvēruma meklētājiem veikts prasmju audits un sniegtas psihologa konsultācijas.