ES logo
European Refugee Fund logo

 

 

Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programmas projekta „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība” īstenošanas gaita (uz 01.11.2009.) 


Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programmas projekta "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība” (turpmāk - Projekts) ietvaros īstenotajā apmācībā ir iesaistīts 41 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) darbinieks gan no Pārvaldes centrālajām struktūrvienībām, gan Pārvaldes teritoriālajām nodaļām. Šo darbinieku darba pienākumi ir saistīti ar nelegāli ceļojošo personu atgriešanas jautājumu risināšanu. 

Saskaņā ar Projekta apstiprināto iepirkumu plānu, š.g. februārī tika uzsākta iepirkuma procedūra, lai nodrošinātu angļu valodas apmācību Pārvaldes darbiniekiem. Š.g. aprīlī un maija sākumā tika noslēgti līgumi par Pārvaldes darbinieku angļu valodas apmācību ar valodu apmācības uzņēmumiem par kopējo līgumu summu 38 186 LVL (ar PVN). 

Ņemot vērā valodu skolu piedāvātos kursu sākšanas laikus un darbinieku apmācības programmas, Pārvaldes darbinieki apmācību uzsāka dažādos laikos (š.g. aprīlī mācības uzsāka 22  darbinieki, maijā - 7, jūnijā - 2, augustā - 4, septembrī - 3 un oktobrī - 3 darbinieki). 

Uz š.g. 1.novembri. angļu valodas apmācību Projekta ietvaros ir pabeiguši un sertifikātus saņēmuši 19 Pārvaldes darbinieki. Pārējie darbinieki turpina apmācību.  Pēc saņemtajiem sertifikātiem un darbinieku atsauksmēm var secināt, ka apmācībā iesaistītajiem darbiniekiem ir izdevies paaugstināt angļu valodas zināšanu līmeni. 

Lai varētu veikt dziļāku sasniegto rezultātu izpēti, Projektā iesaistītie darbinieki pašlaik veic anketas izstrādi darbinieku apmācības rezultātu novērtēšanai. Projekta noslēguma pasākums plānots š.g. 14.decembrī, uz kuru tiks uzaicināti visi apmācībā iesaistītie darbinieki. Pasākuma laikā darbinieki saņems informāciju par angļu valodas zināšanu uzlabošanas iespējām turpmāk, kā arī aizpildīs kursu novērtēšanas anketas.