Foto
Foto
Foto

Pasi izsniedz Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā.


 

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu no 15 gadu vecuma sasniegšanas personas rīcībā ir jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam – pasei, personas apliecībai (eID) vai abiem šiem dokumentiem.

Persona pati dokumentus pases izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu, iesniedz viens no bērna vecākiem, bērnam klātesot. Persona no 14 gadu vecuma personas apliecinošu dokumentu saņem personīgi.

Vecums Pasi izsniedz uz
līdz 5 gadiem 2 gadiem vai uz ceļojuma laiku
5 līdz 20 gadi 5 gadiem
sākot no 20 gadiem  10 gadiem

Ceļošanai nav derīgas Latvijas pilsoņu pases, kas:

  • izsniegtas līdz 2002. gada 30, jūnijam;
  • izsniegtas laika posmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu.

Minētās pases ir derīgas dzīvošanai Latvijā līdz to derīguma termiņa beigām.