Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā pēc pētniecības projekta vai studiju pabeigšanas, ja esat pabeidzis sadarbību pētniecības projekta ietvaros Latvijas Republikā vai apguvis pilna laika maģistrā vai doktora studiju programmu un ieguvis valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par šīs programmas apguvi, un iesniedzis uzturēšanās atļaujas pieprasījumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad beidzies saistībā ar studijām vai dalību pētnieciskajā projektā izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas termiņš:

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī. Ja kopā ar Jums ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 150 eiro mēnesī nepilngadīgajam.)
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
  • valsts atzīta augstākās izglītības diploma kopiju par šo studiju programmu apguvi vai pētniecības iestādes apliecinājumu par pētniecības projekta sekmīgu pabeigšanu *.

*Ja termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas brīdī students vēl nav ieguvis diplomu vai pētniecības projekts vēl nav pabeigts, ārzemnieks iesniedz izglītības vai pētniecības iestādes apliecinājumu par studiju vai pētniecības projekta virzību, bet valsts atzīta augstākās izglītības diploma kopiju par studiju programmas apguvi vai pētniecības iestādes apliecinājumu par pētniecības projekta sekmīgu pabeigšanu iesniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

Norādām, ka šī atļauja neietver tiesības uz nodarbinātību.