Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • pilsonības vai mītnes zemes kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
  • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 2286 eiro mēnesī. Ja kopā ar Jums ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 150 eiro mēnesī nepilngadīgajam.)
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
  • zvērināta revidenta pārbaudīts biznesa plāns paredzētajam darbības laikam;
  • dokumenti, kas apliecina, ka Jums ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;
  • atļauja (licence, sertifikāts), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;
  • zvērināta revidenta pārbaudīts biznesa plāns, ja iepriekšējais biznesa plāns izpildīts (sākot ar otro darbības gadu).

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.