Ja Jūs neesat kādas no sarakstā minēto valstu pilsonis, tad uzturēšanās atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

Pirmreizējā uzturēšanās atļauja

 • ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
 • ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas dokumentus var iesniegt Latvijas Republikas vēstniecībā ārvalstī.

Atkārtota uzturēšanās atļauja

 • ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
 • ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu no ārvalsts parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
Uzturēšanās iemesls Iesniedzamie dokumenti
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka radinieks līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis līdz trešajai pakāpei
saraksts 
 • Latvijas pilsoņa pilngadīgs bērns
 saraksts
 • Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāki
 saraksts
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais
saraksts 
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgais bērns
saraksts
 • komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants

saraksts

 • persona, kura komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli 

saraksts

 • pakalpojumu sniedzējs 

saraksts 

 • pašnodarbināta persona

saraksts

 • ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis

saraksts

 • darba līgums vai uzņēmuma līgums

saraksts

 • starptautisku līguma vai projekta, kurā piedalās Latvijas Republika, īstenošana vai palīdzības sniegšana Latvijas Republikas valstij

saraksts

 • ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā

saraksts

 • nekustamā īpašuma īpašnieks

saraksts

 • finanšu investīcijas Latvijas kredītiestādē

saraksts

 • ieguldītājs vērtspapīros

saraksts

 • savstarpējā zinātniskā sadarbība

saraksts

 • studijas akreditētā augstskolā 

saraksts

 • mācības akreditētā izglītības iestādē 

saraksts

 • mācības akreditētā vispārējās izglītības iestādē

saraksts

 • studijas vai mācības akreditētā izglītības iestādē, pamatojoties uz apmaiņas līgumu

saraksts

 • stažēšanās

saraksts

 • ārstēšanās

saraksts

 • reliģiska darbība

saraksts

 • pieņemta citas valsts pilsonība un pirms tās pieņemšanas Jūs esat bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis

saraksts

 • Jūs 1940. gada 17.jūnijā esat bijis Latvijas pilsonis

saraksts

 • vēlaties saņemt ES zilo karti Latvijas Republikā

saraksts

 • persona pēc studiju vai pētniecības projekta pabeigšanas

saraksts

 • Inovatīva produkta radīšana vai attīstīšana (darbība jaunuzņēmumā)

saraksts

 •  ja esat ārzemnieks, kuram viens no augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs) 
saraksts