Ja Jūs neesat kādas no sarakstā minēto valstu pilsonis, tad uzturēšanās atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

Pirmreizējā uzturēšanās atļauja

 • ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
 • ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas dokumentus var iesniegt Latvijas Republikas vēstniecībā ārvalstī.

Atkārtota uzturēšanās atļauja

 • ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
 • ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas dokumentus var:
 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu no ārvalsts parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Uzturēšanās iemesls un iesniedzamie dokumenti

 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka
  adinieks līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis
  īdz trešajai pakāpei
 • saraksts 
 • Latvijas pilsoņa pilngadīgs bērns
 • saraksts
 • Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāki
 •  saraksts
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša
  ārzemnieka laulātais
 • saraksts 
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša
  ārzemnieka nepilngadīgais bērns
 • saraksts
 • komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants
 • saraksts
 • persona, kura komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības
  pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists,
  administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu
  (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli 
 • saraksts
 • ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis
 • saraksts
 • darba līgums vai uzņēmuma līgums
 • saraksts
 • starptautisku līguma vai projekta, kurā piedalās Latvijas Republika, īstenošana vai
  palīdzības sniegšana Latvijas Republikas valstij
 • saraksts
 • ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā
 • saraksts
 • nekustamā īpašuma īpašnieks
 • saraksts
 • finanšu investīcijas Latvijas kredītiestādē
 • saraksts
 • savstarpējā zinātniskā sadarbība
 • saraksts
 • studijas akreditētā augstskolā 
 • saraksts
 • mācības akreditētā izglītības iestādē 
 • saraksts
 • mācības akreditētā vispārējās izglītības iestādē
 • saraksts
 • studijas vai mācības akreditētā izglītības iestādē, pamatojoties uz apmaiņas līgumu
 • saraksts
 • pieņemta citas valsts pilsonība un pirms tās pieņemšanas Jūs esat bijis Latvijas pilsonis
  vai Latvijas nepilsonis
 • saraksts
 • Jūs 1940. gada 17.jūnijā esat bijis Latvijas pilsonis
 • saraksts
 • vēlaties saņemt ES zilo karti Latvijas Republikā
 • saraksts
 • persona pēc studiju vai pētniecības projekta pabeigšanas
 • saraksts
 • Inovatīva produkta radīšana vai attīstīšana (darbība jaunuzņēmumā)
 • saraksts
 •  ja esat ārzemnieks, kuram viens no augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai
  lībietis (līvs) 
 • saraksts