Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas Savienības platformu informācijas apmaiņai par pagaidu aizsardzības un atbilstošas aizsardzības saņēmējiem (turpmāk – ES Reģistrācijas platforma).  ES Reģistrācijas platforma ļauj ES dalībvalstīm operatīvi apmainīties ar informāciju par Ukrainas iedzīvotājiem, kas devušies bēgļu gaitās no Krievijas īstenotā kara Ukrainas teritorijā, un reģistrējušies pagaidu aizsardzības saņemšanai, varētu efektīvi saņemt nepieciešamo palīdzību un iepazīties ar savām tiesībām, patveroties ES dalībvalstīs. Tādējādi tiek novērsti arī  dubultas vai vairākkārtējas reģistrācijas gadījumi un ierobežota iespējamā pagaidu aizsardzības ļaunprātīga izmantošana. Eiropas Komisija šo tehnisko risinājumu izstrādāja kā daļu no 10 punktu plāna – spēcīgākai Eiropas koordinācijai to cilvēku uzņemšanai, kas bēg no kara Ukrainā.

Piesakoties pagaidu aizsardzībai saskaņā ar Pagaidu aizsardzības direktīvu, tiek iegūti šādi personas dati, kas tiek nodoti ES Reģistrācijas platformai:

  1. Vārds, uzvārds;
  2. Dzimšanas datums un vieta;
  3. Valstiskā piederība un tās veids;
  4. Dzimums;
  5. Identifikācijas dokumenta veids, numurs, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš;
  6. Aizsardzības veids, reģistrācijas dalībvalsts un datums.

Papildu informācijai par nepilngadīgo personu - radinieku saikne ar nepilngadīgo (piemēram, māti, tēvu, vecmāmiņu, vectēvu u.c.), norāde par nepilngadīgo bez pavadības.