logo

Tuvojas noslēgumam projekts "Statistikas iegūšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem pilnveidošana" 

 Tuvojas noslēgumam Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda  2010.gada programmas projekta „Statistikas iegūšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem pilnveidošana”(turpmāk – Projekts) īstenošana. 

Šī gada 21.jūnijā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes telpās notika Projekta informatīvais pasākums, kurā SIA „Lattelecom Technology” prezentēja izstrādāto Datu noliktavas ar uzturēšanās atļauju statistikas moduli. 

Uz šo pasākumu bija uzaicināti tie Pārvaldes darbinieki, kam ir jāveido dažādas atskaites pēc Eurostat pieprasījuma, jāsagatavo priekšlikumi migrācijas politikas jomā, jāsniedz nepieciešamā informācija citām valsts institūcijām saistībā ar trešo valstu pilsoņu skaitu, kā arī pārstāvji no organizācijām, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Kā pasākumā uzrunā klātesošajiem norādīja PMLP priekšnieka vietniece Maira Roze, pateicību ir pelnījis ikviens, kurš piedalījās šī projekta īstenošanā, jo tajā ikviens ir ieguldījis milzīgu darbu. Lai arī parasti šāda apmēra projekti tiek īstenoti gada laikā, neveiksmīga un nepārdomāta Kultūras ministrijas menedžmenta dēļ šo projektu diemžēl nācies īstenot neiedomājami īsā laikā – aptuveni mēneša laikā. Tas, protams, gan PMLP ekspertiem, gan pašiem tehniskā risinājuma izstrādātājiem ir prasījis gan negulētas naktis, gan visu brīvo laiku. Taču priecē, ka projekts tomēr ir ieraudzījis dienasgaismu un izveidotais risinājums statistikas datu iegūšanai sniegs nenovērtējamu ieguvumu ikvienam, kurš ikdienā strādā ar datu analīzi un risina jautājumus par trešo valstu valspiederīgo uzturēšanos Latvijā – gan PMLP, gan Centrālās Statisikas pārvaldē, gan Labklājības ministrijā un citās iestādēs. 

 

Šī publikācija veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. 
Par publikācijas saturu atbild Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA Kontaktpersona:Oskars Vaikulis 
E-pasts:oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr: 67 219409
Fakss:67829825