Informējam, ka Pārvalde Ukrainas civiliedzīvotājam izsniedz informatīvu izdruku - apliecinājumu par personas koda piešķiršanu, kurā iekļauta informācija par tam piešķirto un Fizisko personu reģistrā iekļauto Latvijas personas kodu, datumu, kad tas piešķirts, vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu.

Pārliecināties par to, vai persona ar norādīto personas kodu ir iekļauta Fizisko personu reģistrā iespējams, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes bezmaksas e-pakalpojumu "Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav ziņas par personas nāvi"