Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izsniegtās vīzas derīguma termiņu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pagarina, ja ārzemnieks ir sniedzis pierādījumu par nepārvaramiem apstākļiem vai humāniem iemesliem, kas viņam neļauj atstāt dalībvalstu teritoriju pirms vīzas derīguma termiņa beigām; kā arī vīzu var pagarināt, ja ārzemnieks iesniedz pierādījumu par nopietniem personīgiem iemesliem, kas pamato uzturēšanās ilguma pagarinājumu

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz vīzas anketa, fotogrāfija, veselības apdrošināšanas polises kopija, kā arī pierādījumi par nepārvaramas varas apstākļiem vai humāniem iemeslim, vai nopietniem personīgiem iemesliem

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

  3. e-pakalpojums
    vīzas pieteikuma e-anketa

Saņemt pakalpojumu