Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izsniegt politiski represētajām personām politiski represēto personu apliecības

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ja persona apliecību pieprasa pirmo reiz, tad viņa , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, dokumentus iesniedz jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļā:
  1) iesniegumu ar lūgumu piešķirt politiski represētās personas statusu un iesniegumu par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu (iesniegumus iespējams aizpildīt nodaļā);
  2) dokumentu, kas apliecina represijas faktu komunistiskajā vai nacistiskajā režīmā;
  3) fotogrāfiju (35x45 mm), ne vecāku par trim mēnešiem.
  Ja apliecība nozaudēta vai kļuvusi lietošanai nederīga, persona iesniedz:
  1)iesniegumu par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu;
  2) fotogrāfiju.
  Persona, kura nevar ierasties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (veselības stāvokļa dēļ vai tādēļ, ka atrodas brīvības atņemšanas iestādē), apliecību var saņemt atrašanās vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstoties par apliecības saņemšanu uz iesnieguma.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

Saņemt pakalpojumu