Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja veikt valsts nodevas samaksu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra, kas pieprasīta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Valsts nodevas samaksu var veikt par:
- informācijas saņemšanu (arī apliecinājums par personas statusu) par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (piemēram, par ģimenes stāvokli, vēsturiskā adrese, personu apliecinoša dokumenta dati u.c.);
- aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu;
- visu Fizisko personu reģistrā esošo informāciju par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, ja tā pieprasīta vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma izvēle
    Jāizvēlas pakalpojums, par kuru tiks veikta valsts nodevas samaksa.

  2. Apmaksa
    Jāveic valsts nodevas maksājums par ziņu saņemšanu no Fizisko personu reģistra.

Maksājumi

PozīcijaCena
Valsts nodevas maksājums e-pakalpojumā0.00 EUR
Par visu Fizisko personu reģistrā esošo informāciju par sevi vai saviem bērniem (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu - papīra formā EUR
Elektroniski par visu Fizisko personu reģistrā esošo informāciju par sevi vai saviem bērniem (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu EUR
Izziņas saņemšana (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - papīra formā EUR
Izziņas saņemšana (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - papīra formā - atvieglojums 50% EUR
Izziņas saņemšana 2 stundu laikā (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - papīra formā - ja pieprasīta klātienē EUR
Izziņas saņemšana 2 stundu laikā (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - papīra formā - ja pieprasīta klātienē - atvieglojums 50% EUR
Izziņas saņemšana elektroniski (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem EUR
Izziņas saņemšana elektroniski (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - atvieglojums 50% EUR
Par aktuālo dzīvesvietas adresi - savu, sava bērna (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu (rakstveidā) EUR
Par aktuālo dzīvesvietas adresi - savu, sava bērna (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu (rakstveidā) - atvieglojums 50% EUR

Saņemt pakalpojumu