Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodrošina iesnieguma par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa izskatīšanu un lēmuma par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu pieņemšanu. Informatīvais tāl. +371 67209400 vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa persona iesniedz šādus dokumentus:
  1) iesniegumu;
  2) nepilsoņa personu apliecinoša dokumenta kopiju (pases, identifikācijas kartes);
  3) dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanas vai garantijas faktu, vai arī ārvalsts ceļošanas dokumentu.
  Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:
  1) izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
  2) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);
  3) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;

  Svarīgi!
  Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

  Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē: https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums personai tiek nosūtīts uz eAdresi, pa pastu vai e-pastu

Saņemt pakalpojumu