Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
 • Pirmdiena8.30 - 16.00
 • Otrdiena8.30 - 16.00
 • Trešdiena8.30 - 16.00
 • Ceturtdiena8.30 - 16.00
 • Piektdiena8.30 - 15.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Pārvalde) savu (savu nepilngadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizbildnībā esošas personas) brīvo gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Iesniegumu klātienē šobrīd ir iespējams Pārvaldē iesniegt, ja ir pieteikta personu apliecinoša dokumenta (pase, eID karte) izsniegšana. Personas iesniegumu, kurā personas paraksts ir notariāli apliecināts, Pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā var iesniegt arī cita persona, vai nosūtot to Pārvaldei pa pastu. Lai iesniegumu iesniegtu elektroniski, jāizmanto tam paredzēts e-pakalpojums, vai elektroniski jānosūta Pārvaldei, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. E-pakalpojuma ietvaros sagatavoto iesniegumu tehniski nav iespējams parakstīt izmantojot eParaksts Mobile funkcionalitāti.

Procesa apraksts

 1. Elektroniski
  Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu Pārvaldē var iesniegt, izmantojot portālā www.latvija.lv savu oficiālās elektroniskās adreses kontu, izvēloties e-pakalpojumu "Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves", vai nosūtot uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv, vai elektroniski parakstītu iesniegumu pievienot kā pielikumu e-pakalpojumā "Iesniegums iestādei". Noteiktas formas iesniegumā jānorāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

 2. Iesniegšana klātienē vai pa pastu
  Klātienē, ja vienlaikus tiek noformēts personu apliecinošs dokuments. Jāuzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un jāiesniedz atbilstošas formas iesniegums. Ja iesniegumu nosūta pa pastu, vai to klātienē iesniedz cita persona, personas parakstam uz iesnieguma jābūt notariāli apliecinātam. Noteiktas formas iesniegumā jānorāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Portālā www.latvija.lv, izpildot e-pakalpojumu "Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves", dati Fizisko personu reģistrā tiek aktualizēti uzreiz.

Saņemt pakalpojumu