Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Fizisko personu reģistrā iekļautajos datos to, vai persona ar lietotāja norādīto personas kodu ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un, ja ir iekļauta, vai personai pēc Fizisko personu reģistra ziņām nav reģistrēts miršanas fakts.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai uzsāktu pakalpojumu, nospiediet uz pogas „Elektroniski”.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek nodrošināts elektroniski bez aiztures.

Saņemt pakalpojumu