Cena
No 2,00 euro
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt no Fizisko personu reģistra ziņas par personas aktuālo personas kodu un ziņas par iepriekšējiem personas kodiem, ja tādi ir.
Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt esošo vai iepriekšējo personas kodu. Personas vārds un uzvārds pakalpojumā netiek sniegts.
Pakalpojumā tiek sniegta informācija arī gadījumā, ja persona, kuras personas kods tiek pārbaudīts, ir mirusi, vai viņai ir zudis tiesiskais statuss Latvijas Republikā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums pieejams autentificētiem lietotājiem pēc valsts nodevas EUR 2,00 samaksas par pakalpojuma lietotājam zināmā Latvijā piešķirtā personas koda pārbaudi.

  2. Pakalpojuma pieprasīšana
    E-pakalpojums Latvija.lv

Saņemt pakalpojumu