Equal

Nodibinājums „Caritas Latvija"

Caritas Europa dibināta 1971.gadā, apvieno 48 organizācijas, kas darbojas 44 Eiropas valstīs un ir viens no septiņiem Caritas Internationalis reģioniem, veidojot 162 organizāciju savienību, kas strādā katastrofās cietušo palīdzības sniegšanas, attīstības un sociālā darba jomā pasaules līmenī un ir viens no pasaules lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.

CARITAS cīnās ar nabadzību, izstumtību, neiecietību un diskrimināciju lokālā, reģionālā un globālā līmenī. Starptautiskā sadarbība notiek humanitārās palīdzības, attīstības un miera veicināšanas jomā. Šo organizāciju pieeja balstās uz Baznīcas sociālo mācību, kas ir vērsta uz cilvēka personas cieņu. CARITAS strādā un palīdz cilvēkiem, neskatoties uz viņu piederību kādai noteiktai reliģiskai konfesijai, rasei, dzimumam vai tautībai.

Starptautiskā Romas – katoļu Baznīcas sociālā darba organizācija Caritas Latvijā tika veidota vairākos posmos. 1995.gadā tika izveidota sabiedriska organizācija „Žēlsirdība „Caritas Latvija"". Izmantojot esošās organizācijas resursus un iestrādes 2004.gadā tika oficiāli Latvijas Bīskapu konferences laikā nodibināta un saskaņā ar Latvijas likumiem reģistrēta organizācija, kas pārņēma organizācijas „Žēlsirdības „Caritas Latvija" veidotos un realizētos projektus – nodibinājums „Caritas Latvija". „Caritas Latvija" ir Caritas Internationalis un Caritas Europa dalīborganizācija. Tās darbības mērķi ir vērsti, lai mazinātu nabadzību un sociālo nevienlīdzību, migrāciju un lai veicinātu patvēruma meklētāju iekļaušanu sabiedrībā Latvijā.

EQUAL projekta „Soli pa solim" ietvaros „Caritas Latvija" atbild par Prasmju audita (Skill Audit) adaptēšanu un piemērošanu Latvijas situācijai.

Kontaktpersona:
Inese Mičule
Tel: 67205067
E-pasts: caritas@apollo.lv