Latvijas Republikas robežkontroles punkti, kuros Valsts robežsardze var izsniegt vīzas:

 • Grebņevas robežkontroles punktā;
 • Rīgas ostas robežkontroles punktā;
 • Terehovas robežkontroles punktā;
 • Liepājas robežkontroles punktā;
 • Silenes robežkontroles punktā;
 • Ventspils ostas robežkontroles punktā;
 • Indras dzelzceļa robežkontroles punktā;
 • Kārsavas dzelzceļa robežkontroles punktā;
 • Pāternieku robežkontroles punktā;
 • Vientuļu robežkontroles punktā;
 • Zilupes dzelzceļa robežkontroles punktā;
 • Starptautiskās lidostas "Rīga" robežkontroles punktā.
 • Starptautiskās lidostas "Liepāja" robežkontroles punktā;
 • Starptautiskās lidostas "Ventspils" robežkontroles punktā;
 • Mērsraga ostas robežkontroles punktā;
 • Pāvilostas robežkontroles punktā;
 • Rojas ostas robežkontroles punktā;
 • Salacgrīvas ostas robežkontroles punktā;
 • Skultes ostas robežkontroles punktā.

Robežkontroles punktā izsniedz C vīzu. Robežkontroles punktā izsniegtā vīza var būt vienotā vīza vai vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu.

Vīzas robežkontroles punktos var izsniegt tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos – ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • pieteikuma iesniedzējs atbilst Šengenas Robežu kodeksa 5. panta 1. punkta a), c), d) un e) apakšpunktā iekļautajiem nosacījumiem;
 • pieteikuma iesniedzējs nav varējis iesniegt vīzas pieteikumu iepriekš un pēc pieprasījuma iesniedz apliecinošos dokumentus, kas pamato neparedzētus un svarīgus iemeslus ieceļot; un
 • pieteikuma iesniedzēja atgriešanās savā izcelsmes vai dzīvesvietas valstī vai tranzīts caur valstīm, kas nav dalībvalstis, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, tiek vērtēta kā garantēta.

Visi iepriekš minētie nosacījumi attiecas arī uz vīzu izsniegšanu jūrniekiem, kuri ceļo tranzītā un šķērso Šengenas līguma dalībvalsts ārējo robežu, lai uzkāptu vai atkārtoti uzkāptu uz kuģa vai arī nokāptu no kuģa, uz kura jūrnieks attiecīgi strādās vai ir strādājis par jūrnieku.

Īstermiņa vīzas, kuru izsniedz robežkontroles punktā, maksimālais derīguma termiņš ir 15 dienas. Tranzīta gadījumā atļautās uzturēšanās ilgums atbilst laikam, kas vajadzīgs tranzīta nolūkam.