Pirms dokumentu iesniegšanas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Jūsu uzaicinātājam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāapstiprina izsaukums.

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pilna pases kopija (atbilstību oriģinālam apliecina pats ārzemnieks);
  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī. Ja kopā ar Jums ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 150 eiro mēnesī nepilngadīgajam);
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
  • radniecību apliecinošu dokumentu kopijas.

!! Uzturēšanās atļauju ir tiesīgs pieprasīt ārzemnieks, kurš ir sasniedzis Latvijas Republikā noteikto pensijas vecumu, un viņa laulātais (neatkarīgi no viņa vecuma).

Uzturēšanās atļauja izsniedzama ar nosacījumu, ka ārzemnieks nepieprasīs materiālo pabalstu Latvijas Republikas sociālās palīdzības sistēmā.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

SGD logo