Eiropas Savienības pilsonis un viņa ģimenes loceklis dokumentus uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumenta pieprasīšanai var iesniegt:

  • personas, kuras atrodas Latvijā:
  1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
  2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.
  • personas, kuras uzturas ārpus Latvijas dokumentus pirmreizējai atļaujas pieprasīšanai var iesniegt Latvijas Republikas vēstniecībā ārvalstī.

Dokumentus reģistrācijas apliecības, pastāvīgās uzturēšanās apliecības, uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Savienības pilsonis un viņa ģimenes loceklis iesniedz pārvaldē personīgi.

Nepilngadīgās personas vietā attiecīgos dokumentus var iesniegt šīs personas likumiskais pārstāvis.

Ja Savienības pilsoņa vai viņa ģimenes locekļa uzturēšanās mērķis saistīts ar nodarbinātību, pakalpojumu sniegšanu vai izglītības iegūšanu Latvijas Republikā, dokumentus pārvaldē var iesniegt arī darba devēja, pakalpojumu saņēmēja vai izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis.

SGD logo