Līdzīgi kā parakstot tradicionālo papīra dokumentu, lietojot pildspalvu, arī elektroniskais paraksts tiek veidots no jauna katram parakstāmajam elektroniskajam dokumentam. Jūsu personas apliecība ir rīks, ar kuru parakstīt elektronisku dokumentu un kurš satur nepieciešamos datus (privāto atslēgu un kvalificētu sertifikātu), lai Jūsu elektronisko parakstu varētu atšķirt no citiem, pārliecinoties par parakstītā dokumenta autentiskumu, nemainīgumu un parakstītāja identitāti.

Lai lietotu drošu elektronisko parakstu, Jums vispirms jāsagatavo dators darbam ar persons apliecību. Kad dators sagatavots darbam ar personas apliecību, un personas apliecība ievietota viedkaršu lasītājā, izvēlieties kādu no elektroniskā paraksta lietojumiem, piemēram, eParakstītājs 3.0, un rīkojieties saskaņā ar lietotāja instrukciju.

Lai pievienotu dokumentam elektronisko parakstu, Jums lūgs ievadīt savu PIN2 kodu un apstiprināt. Ja Jūs ievadīsiet korektu PIN2, un personas apliecībā iekļautais kvalificētais elektroniskā paraksta sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta), Jūsu identitāte būs veiksmīgi pārbaudīta, un parakstāmajam dokumentam tiks pievienots elektroniskais paraksts. Izvēloties parakstu ar laika zīmogu, laika zīmoga pievienošanai Jums papildus var prasīt ievadīt arī PIN1, lai laika zīmoga serviss varētu pārliecināties par Jūsu identitāti un veikt izlietoto laika zīmogu uzskati.

Papildus informāciju par e-paraksta lietošanas iespējām Jūs varat saņemt portālā www.eparaksts.lv.