Kā apstrīdēt negatīvu lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu

Lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanas vai reģistrēšanas atteikumu vai uzturēšanās atļaujas anulēšanu uzaicinātājs vai ārzemnieks, kuram nav nepieciešams izsaukums uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ir tiesīgs apstrīdēt 30 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam.

Iesnieguma paraugs.Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes priekšniecei 
M.Rozei

 

Vārds Uzvārds
dzīv. .... (pilsētā), ... (ielā), ... (mājas/dzīvokļa nr.) 

iesniegums.

Rīgā, 2021. gada 25. aprīlī

[Iesnieguma teksts]

Personas paraksts


 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanas vai reģistrēšanas atteikumu vai uzturēšanās atļaujas anulēšanu iepriekš minētās personas ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt tiesā.

Lūdzam ņemt vērā, ka iesniegumi tiek pieņemti tikai valsts valodā!